OSOBINE POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM – 7 DIO

  Kaže Uzvišeni Allah: ''Lekad kane lekum...'' – ''Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor, za onoga koji za Allahovim zadovoljstvom i ahiretom žudi i koji Allaha mnogo spominje.'' Neko je upitao Sehla ibn Sa'da, r.a.: ''Je li Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeo hljeb od bijelog brašna?'' ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije ni vidio bijelo brašno'', odgovori Sehl.

''A jeste li imali sito?'', opet upita. ''Ne, nismo imali'', odgovori Sehl. ''A kako ste sijali brašno?'' ''Puhnuli bismo u brašno i onda bismo ga zakuhali'', reče Sehl.

Mesruk, r.a., pripovijeda: ''Posjetio sam jedanput Aišu, r.a., i ona naredi da mi se donese hrana i reče: 'Nikada se ne najedem a da ne zaplačem.'
 'Zašto?', upitah je.
'Prisjetim se kako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preselio sa ovoga svijeta. Tako mi Allaha, nikada se dva puta dnevno nije zasitio hljeba i mesa.'''

Zehdem el-Džermi, r.a., pripovijeda: ''Jedne prilike bili smo u posjeti kod Ebu Muse el-Ešarija, i on pred nas iznese pečenu kokoš, a jedan se čovjek izmaknu. 'Šta ti je?', upita Ebu Musa.
'Vidio sam kokoš kako jede nešto nečisto i zakleo sam se da neću jesti', odgovori čovjek.
'Primakni se', reče mu Ebu Musa, 'vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako jede kokošije meso.'''

Omer ibn el-Hattab, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Jedite maslinovo ulje i njime mažite svoju kosu, jer je ono od blagoslovljenog drveta.''

Enes ibn Malik, r.a., kazuje: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je tikvice. Kada nam je doneseno jelo, uzimao sam tikvice i stavljao ih pred njega jer sam znao da ih voli.''

Džabir ibn Tarik, r.a., pripovijeda: ''Kada sam ušao u kuću Allahovog Poslanika, s.a.v.s., vidio sam izrezane tikvice i upitao: 'Šta je ovo?' 'Hoćemo da bude što više hrane', odgovori on.''

Enes ibn Malik, r.a., kazuje: ''Jedan krojač je pozvao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na ručak na koji je poveo i mene. Kada je spustio pred Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ječmeni hljeb i čorbu sa tikvicama i osušenim mesom, vidio sam da on izabire tikvice iz posude. Od tada i ja volim tikvice.''

Aiša, r.a., pripovijeda: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je slatka jela i med.''

Ummu Selema, r.a., pripovijeda: ''Iznijela sam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., komad pečenog mesa. On je jeo, a potom otišao u džamiju ne uzimajući drugi abdest.''

Ebu Hurejre, r.a., kazuje: ''Doneseno je neko jagnjeće meso Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., od kojeg mu neko dodade plećku, a on je to najviše volio, zatim zubima odgrize dio mesa sa nje.''

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., pripovijeda: ''Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je od svog mesa bila najdraža plećka. Židovi su mu stavili otrov u meso sa plećke.'' Ovo se desilo u vrijeme osvajanja Hajbera 7. godine po Hidžri jer su jevreji znali koji dio ovčijeg mesa najviše voli da jede, te su ga počastili jagnjećim pečenjem koje su zatrovali.

Enes, r.a., kaže: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je jesti ostatak hrane.''

Ebu Musa el-Ešari prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Aiša se odlikuje nad ostalim ženama kao što se popara odlikuje nad ostalom hranom.''

Enes ibn Malik, r.a., kazuje: ''Za svadbenu gozbu prilikom ženidbe sa Safijom, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., gostio se hurmama i jelom od finog brašna.''

Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Divan li je dodatak sirće uz jelo.''

Aiša, r.a., pripovijeda: ''Ponekad kada bi ušao u kuću, Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao bi: 'Ima li šta za jelo?' 'Nema', odgovorila bih.
'Ja postim', rekao bi tada.
Kada je jednoga dana ušao, rekoh mu: 'Donesen nam je poklon.'
'Kakav poklon?', upita me.
'Hurme zakuhane sa brašnom', odgovorila sam.
Tada je rekao: 'I danas sam zapostio', a potom je jeo', reče Aiša.''

Koje je voće volio jesti Allahov Poslanik, s.a.v.s., govore nam sljedeće predaje:

Abdullah ibn Džafer, r.a., pripovijeda: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeo je krastavce sa svježim hurmama.''

Aiša, r.a., kazuje: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeo je lubenicu sa svježim hurmama.''

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda: ''Kada bi voće počelo sazrijevati, ljudi bi prve plodove donosili Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a on bi tada proučio: 'Naš Gospodaru, blagoslovi nam plodove naše, našu Medinu, i oku i tereziju. Gospodaru naš, Tvoj rob, prijatelj i poslanik Ibrahim te je molio za blagoslov Mekke, a i ja sam Tvoj rob i poslanik. I ja Te molim da blagosloviš Medinu dvostrukim blagoslovom kojim si blagoslovio Mekku.'
A zatim bi pozvao najmanje dijete koje bi vidio i dao bi mu voće.''

Rubej'a bint Muawiz, r.a., kazuje: ''Muaz me je poslao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., sa posudom punom svježih hurmi i mladih krastavaca, a on je volio krastavce.
Kada sam ušla u kuću, ugledala sam nakit koji mu je bio došao iz Bahrejna. Ja spustih posudu, a on mi dade pun pregršt nakita.''

A šta je volio piti Allahov Poslanik, s.a.v.s.,govori nam Aiša, r.a., koja kaže: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., najviše je volio piti slatko i hladno piće.''

Abdullah ibn Abbas, r.a., kazuje: ''Kada smo jedanput došli Halid ibn Velid i ja kod Mejmune, žene Allahovog Poslanika, s.a.v.s. (a ona im je bila tetka), ona nam donese mlijeko. Halid je sjedio sa lijeve, a ja sa desne strane Poslanika, s.a.v.s. Poslanik se tada napi mlijeka i reče mi: 'Red je da ti piješ, a ako hoćeš da daš Halidu da se napije prije tebe?'
'Nikome ne dam svoje pravo da pijem prvi poslije tebe', odgovorih. Zatim je doneseno jelo i Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Koga Allah nahrani, neka kaže: Gospodaru moj, blagoslovi nam ovo jelo i daj nam jelo bolje od ovog. A koga Allah napoji mlijekom, neka kaže: Gospodaru moj, blagoslovi nam ovo piće i povećaj nam ga. Jer jedino mlijeko može zamijeniti hranu i piće.'''

A Enes ibn Malik, kada je jedne prilike pokazao Sabitu, r.a., Poslanikovu, s.a.v.s., čašu koja je bila od drveta i okovana gvožđem, rekao je: ''Iz ove čaše sam pojio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., vodom, kompotom od grožđa, medovinom i mlijekom.''


Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je zadovoljan sa hranom i pićem koje je imao, nije zahtijevao za sebe posebnu hranu niti piće. Nekada bi se dešavalo da nije imao šta da jede, ali nije svoju porodicu uznemiravao zbog toga, nego bi rekao da je zapostio i da neće jesti, a kada bi se nešto našlo za jelo, onda bi se omrsio i jeo.
Nikada nije tražio nedostatke nekoj hrani ili rekao da neka hrana ima nedostatak, nego bi jeo ako bi mu se svidjelo, a ako ne, onda bi samo ostavio.
Molio bi Allaha za blagoslov u hrani i piću bez obzira na to da li je jela i pića bilo u izobilju ili u oskudici.
Nikada ne bi jeo sam i uvijek bi tražio nekoga ko bi mu pravio društvo i sa njim zajedno jeo.
A ljubav ashaba, njegovih, s.a.v.s., drugova, vidljiva je u tome da su prve plodove donosili upravo njemu, s.a.v.s., koji bi, nakon što bi proučio dovu, to podijelio najmlađoj djeci koja bi se tu zadesila. Njegovi, s.a.v.s., postupci su u svemu plijenili ljubav ljudi, i mladih i starih, koji su ga okruživali.