Bismillahi

Bismillahirrahmanirrahim

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao jednog ashaba:
Znaš li ko je rob koga Allah voli, a koji pazi da stekne zadovoljstvo svoga Gospodara?“
Onda mu je dao odgovor:
„Rob koji se za sebe ustručava. Rob čija briga, glavna preokupacija u životu i najveći cilj, nije samo da misli o sebi. Rob koji se pridržava onoga što će ga zadovoljstvu njegovog Gospodara povesti.

Kada priča – priča o Allahu dž.š.

Kada govori – govori u ime Allaha dž.š.

Kada šuti – spominje Allaha dž.š..

Njegov život je u ime Allaha dž.š., radi Allaha dž.š. i sa Allahovom dž.š.“

 
Molim Allaha dž.š. da nam oprosti sve grijehe i bude zadovoljan nama, amin

EsSelamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu
............................
Govor srca - Amr Halid