Cuvaj te svoj osmjeh

Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg bilježe Imam Tirmizi i Ahmed u "Musnedu" od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao Poslanik, s.a.v.s.:
"
Cuvajte se mnoštva smijeha, jer to umrtvljuje srce."

Za ovo nam je najbolja potvrda vlastito iskustvo. Da li smo ikada pretjerali u smijanju, a da nismo poslije toga osjetili mrtvilo i tegobu u izvršavanju ibadeta i onoga što nam je Allah naredio?

Odgovor ostavljam svakom od nas pojedinacno.
Najcešci uzroci mnoštva smijeha su šale, vicevi i dosjetke koje su ljudi izmislili radi razonode, zabave i "razbibrige", kako to oni smatraju.

Za ovo se prenosi žestoka prijetnja Poslanika, s.a.v.s., u hadisu, kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, sa vjerodostojim lancem predaje. Kaže Poslanik, s.a.v.s.:

"
Teško onome koji laže (izmišlja) da bi time nasmijao ljude. Teško njemu. Teško njemu."