Kur'anske dove

 

Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (Al-Baqara - 152)

 

 

Odabir odredenih Kur'anskih ajeta koje u sebi sadrze dove (molitve) kojima nas Allah dz.s. poducava kako da mu se na naj ispravniji nacin obracamo za dobro ovoga i buducega svijeta.

 

El-Fatiha (1) - Pristup

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

2. Milostivog, Samilosnog,

3. Vladara Dana sudnjeg,

4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo!

5. Uputi nas na pravi put,

6. na put onih kojma si milost Svoju darovao,

7. a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

 

 

Al-Baqara (2) – Krava

 

127."Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve cuješ i sve znaš!

 

201."Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sacuvaj nas patnje u ognju!"

 

286.Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice ucinimo!

Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas!

Gospodaru naš, ne stavljaj nam u duznost ono što ne mozemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas.

 

Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

 

 

Ali-’Imran (3) - Imranova porodica

 

8."Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam vec na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

 

16.Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sacuvaj nas patnje u ognju!;

 

26."O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoceš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoceš.; Ti onoga koga hoceš uzvisuješ, a noga koga hoceš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve mozeš!

 

27.Ti uvodiš noc u dan, i uvodiš dan u noc; Ti od nezivog stvaraš zivo, i od zivog nezivo; Ti opskrbljuješ koga hoceš, bez racuna."


38.”Gospodaru moj," – rece – "podari mi od Sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!"

 

191."Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sacuvaj nas patnje u vatri!

 

192.Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si vec osramotio, a nevjernicima nece niko u pomoc priteci.

 

193.Gospodaru naš, mi smo culi glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara vašeg!’ – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i predi preko rdavih postupaka naših, i ucini da poslije smrti budemo s onima dobrima.

 

194.Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obecao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obecanje ispuniti!"

 

 

(dopunice se ako Bog da sa dodatnim dovama)