PISMO RODITELJIMA

Piše: Šejh Ali b. Aid el-Karni - Preveo: Benamin Omerović

Svaki otac, bez imalo sumnje, želi da mu je dijete odlično u školi. Daje mu nade i obećava da će mu ispuniti želje ako prođe na ispitima, a ukorava ga i prijeti mu ako ih ne položi. Često dovi Allahu i moli Ga za uspjeh djeteta, da ga učini staloženim i razboritim. Sve je to prirodan osjećaj usađen u svakom čovjeku.

Ali, oče, ti koji zračiš ljubavlju i saosjećanjem, toliko si se zabrinuo za školu djeteta, za njegovu budućnost i mnoge druge stvari vezane za ovaj prolazni svijet. Osjećaš se odgovornim za svoje dijete, a da li se brineš šta će biti s njim nakon njegove smrti kao što se brineš za njegov rahatluk i sreću u dunjalučkom životu?! Tvoja briga, dragi oče, posvećena je znanju ovog prolaznog svijeta, a zanemarila je onaj svijet koji je vječan. Zabavio si se oko djeteta, oko kreiranja njegove što bolje budućnosti, a zapostavio si ga u njegovom zagrobnom životu. Izgrađuješ mu kuću od gline i betona, a uskraćuješ mu ahiretske kuće sačinjene od biserja, dragulja i korala.

Težiš, nadaš se... najljepše što možeš poželjeti jeste da ti sin bude doktor, ili inžinjer, pilot ili pak vojno lice. Dragi Allahu, pa to su sve želje vezane za ovaj svijet! Trud i borba za prolazni dunjaluk, a zapostavljanje vječnog ahireta. Moram napomenuti da ovo o čemu govorim nije rijedak slučaj, naprotiv, ovakav je veliki broj ljudi. Spremali se, radili, posvetili se tjelesnom odgoju djece, a zapostavili duševni odgoj kojim bivaju živi i sretni ili u suprotnom nesretni, odvedeni u propast. To je istina, dragi oče, koju ćemo ti dokazati. Pretpostavimo da ti je dijete zakasnilo na ispit. Kako bi se to njegovo kašnjenje odrazilo na tebe i tvoja osjećanja? Zar se ne bi utrkivao s vremenom kako bi stigao na ispit? Zar nećeš nakon toga spavati napola budnim okom kako se ne bi ista greška ponovila na sljedećem ispitu? Kao da se odgovor sam nameće i kaže DA...!! Da li si se isto osjećao kada ti je dijete prespavalo sabah-namaz kao što si se osjećao kada je prespavalo ispit. Zar ne zapitkuješ dijete nakon svakog ispita kakva su bila pitanja i kako je odgovorio nadajući se da je dobro uradio ispit?! Da li si ga ikada pitao o stvarima vezanim za njegovu vjeru? Da li si ga pitao je li obavio namaz ili ne? Da li si ga pitao za društvo, s kim se sastaje i druži? Da li si ga pitao gdje bude kada nije kod kuće? Osjetiš tjeskobu u prsima i poveća ti se briga kada saznaš da ti je sin loše odgovarao na ispitu, ali, osjetiš li takvu tjeskobu u prsima kada saznaš da ti je dijete propustilo neke sunete ili vadžibe?! Zar nećeš prestati udovoljavati njegovim prohtjevima? Zar mu nećeš uskratiti u raskoši, kojoj si velikodušno ukazao dobrodošlicu u svojoj kući, kupujući različite audio i video uređaje te svakojake novine i časopise, kako ga to ne bi odvratilo od učenja i pripremanja za ispit. Šta bi tek trebao poduzeti, dragi roditelju, kada je riječ o ispitu koji nema drugog roka, niti ima popravnog, niti se predmet može prenijeti, i to je činjenica. Konačan ishod može samo biti – ili je prošao ili je pao. Propasti znači boravak u Vatri, da nas Allah sačuva takvog ishoda! Znači sigurna propast i nesnosna patnja. Toga dana mu ni od kakve koristi neće biti njegova diploma, niti će mu biti od kakve pomoći njegova pozicija i imetak kojim je raspolagao kada mu se bude dala njegova knjiga u lijevu ruku, i kada uzvikne što glasnije bude mogao: "A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: 'Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj! Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više!'" (Al-Hakka, 25. – 29.) Ugled koji sam u društvu stekao nije mi od koristi, niti moć koju sam imao, niti moje stečeno ovosvjetsko znanje i diplome! Sve je to propalo i otišlo u zaborav. Gubitak i propast. A kakav će to gubitak biti i kakva propast na ovom svijetu?! Svejedno je bio doktor ili inžinjer, pilot ili profesor. Na onom svijetu si ili sretan ili nesretan. Samo su dvije skupine, skupina džennetlija i skupina koja će biti u bolnoj patnji. Poruka ovog pisma nije da zapostavite svoje dijete i potpuno ga zanemarite, ne tako mi Allaha! Samo vam želimo dati do znanja da je najpreče da se o ahiretu brinete, i da je najbolje ulagati trud i raditi za onaj svijet.

 

Dragi roditelji!

Ko se od vas potrudio da dovede odgajatelja svome djetetu koji će ga podučavati Kur'anu i razumijevanju sunneta? Malo je onih koji to rade. Kamo sreće da su makar oni, koji to ne rade, zaštitili svoju djecu od uzročnika zablude i zastranjivanja, od sredstava koja zavode i negativno utječu na dijete. Nažalost, pojedini roditelji postupaju kao što kaže arapska izreka: "Hem što je roba loša, hem što se još zakida pri vaganju (mjerenju)". Obezbijedili su djetetu privatnog vozača, slugu, pa i auto su mu kupili. Opremili su kuću napunivši je svim mogućim stvarima, koje su u osnovi zabranjene muslimanu, a koje će odvraćati od Allaha, od Njegovog spominjanja i pokornosti Njemu...! Ko je od vas dao svome djetetu nagradu za naučeno poglavlje iz Kur'ana napamet ili za naučeni hadis Poslanika, a.s.?! Malo je onih koji su tako nešto uradili. Molim Allaha da obaspe Svojim blagoslovom ono malo onih koji to rade!

Pojedini roditelji obećavaju svome djetetu da će, ako prođe na ispitu, provesti najljepše trenutke života na nekoj od morskih plaža bilo gdje u svijetu. Obećavaju da će mu kupiti auto kako bi ulicama krstario. Nikada nisu obećali djetetu da će ga, ako prođe, poslati da obavi umru ili da posjeti džamiju Allahovog Poslanika, a.s., u Medini. Kakav onda ishod očekivati nakon ovolike nemarnosti i ovolikih propusta u odgoju djeteta?! Ishod će biti da umjesto Kur'ana dijete lista časopise, dok je umjesto misvaka za zube uzeo cigaretu. To je sve dovelo do nastanka jedne generacije među nama čije stasavanje liči na životinjsko, kao što stoji u Kur'anu: "Oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni." (Al-A'raf, 179.)

U odgoju djeteta bitno je da roditelj ne zapostavi brigu o izdržavanju djeteta i njegovom fizičkom odgoju, međutim, daleko je zaslužnije i prioritetnije pravilno utjecati na njegov razum i njegovo srce, brinući se o njegovom životu nakon smrti. Prvi korak ka ostvarivanju toga jeste da popravimo sami sebe. Dovodeći sebe u red i živeći u skladu sa Allahovim propisima, izvodimo djecu na Pravi put i ona bivaju pod Allahovom zaštitom. Rekao je Uzvišeni: "Otac njihov je bio dobar čovjek". (Al-Kahf, 82.)

Dakle, islamski odgoj djeteta treba biti naš prioritet. Naravno, nema smetnje ako se proučava neka nauka od koje ćemo imati koristi na ovom svijetu, ali nas to ne smije odvesti ka zapostavljanju onoga svijeta. Rekao je Uzvišeni: "I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu." (Al-Kassas, 77.)

 

Dragi oče!

Boj se Allaha za svoju porodicu, jer si ti kod Allaha odgovoran za njih. Boj se Allaha da nakon što ti ih On dadne u povjerenje, ti ih izložiš iskušenju dozvolivši im filmove, serije, i kojekakva sredstva (uređaje) koji vode razvratu, u što ulaze i svakojaki raskošni bestidni časopisi. Takvim postupkom ćeš iznevjeriti povjereni emanet i obmanuti svoju porodicu. Rekao je Poslanik, a.s.: "Allah će zabraniti Džennet čovjeku koji umre a obmanjivao je svoje štićenike (porodicu) nakon što su mu bili povjereni od Allaha u emanet."

 

Dragi oče!

Zamolio bih te da uzmeš pouku iz Lukmanove oporuke svome sinu kojeg strašno voli i za kojeg bi dao svo bogatstvo. Da li je sadržaj Lukmanove oporuke materijalnog karaktera? Da li mu je oporučio da se oda raskošnom životu? Ne, ništa od ovoga nije bilo u oporuci, već ga je pozvao vrijednostima čiji će uzrok biti da proživi lijepim životom, i bude spašen bolne patnje. Zabranio mu je u oporuci da Allahu pripisuje druga: "O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda." (Lukman, 13.) Ukazao mu je na ono što će ga spasiti od Allaha, a to je da bježi od Njega Njemu, subhanehu ve teala, obavljajući namaz i tražeći da se čine dobra djela, a odvraćajući od loših. Zatim ga savjetuje da se okiti plemenitim karakterom koji će ga uzvisiti i učiniti uglednim, da se ne oholi nad stvorenjima i ne ponižava ih, da bude odmjeren u hodu i da ne bude grlat u govoru: "Ta najneprijatniji glas je revanje magarca!" (Lukman, 19.) Ovo je, Allahov robe, općenito sadržaj oporuke saosjećajnog oca. Da li si ti ovako postupio sa svojim sinom? Da li si u svojoj oporuci spomenuo makar dio, ako ne sve, od onoga što je Lukman svome sinu govorio?!

Praksa je pojedinih roditelja, nažalost, gušenje dječijih ambicija i obeshrabrivanje. Uspaniče se i pobjesne kada Allah uputi neko njihovo dijete. Okarakterišu ga da je lud žigošući ga mentalno poremećenom osobom. Ismijavaju ga zbijajući šalu na njegov račun, a niko ne zna da li se ismijavaju i rugaju njemu ili vjeri (islamu) koju je prihvatio i koju prakticira?! Je li se tako, oče, čuva povjereni emanet? Je li tako savjetuješ svoje štićenike? Boj se Allaha za svoju porodicu. Čuvaj se Allaha dok ih odgajaš. Poduči ih vjerskom i ovosvjetskom znanju od kojeg će imati koristi: "Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!" (Ankabut, 64.)

 

Dragi roditelji!

Bojte se Allaha za svoju djecu dok ih pripremate da polože ovosvjetske ispite. Znajte, i podučite svoju djecu, da je Allahova roba najskuplja i najvrednija od svih ovosvjetskih ukrasa. Obavijestite ih da je stvarni uspjeh u sputavanju lične pohote i držanju iste u okvirima Allahovog zadovoljstva. Zapamtite i prenesite svojoj djeci da je istinska sreća u bogobojaznosti i pokornosti Allahu. Zatim, znajte da se na Sudnjem danu niko neće pomjeriti s mjesta sve dok postoji nepravda koju je nekada nekome načinio. Djeca će se obradovati nepravdi oca koji je prema njima nekada zgriješio, i žena će se obradovati muževom griješenju prema njoj. Na Sudnjem danu će se djeca sa svojim ocem parničiti pred Allahom govoreći: "Naš Gospodaru, uzmi naš dio od ovog okrutnog oca koji nas je zaveo i odvratio od činjenja dobrih djela kojima bi Ti bio zadovoljan. Od oca koji nas je odgajao kao što se životinje odgajaju. On nas je izložio propasti. Nije bilo zla a da ga nije stavio nama nadohvat ruku, niti je ostalo šta od onog što odvodi u propast a da nam ga nije donio." Dragi oče, kakav će toga dana biti tvoj odgovor?

 

Roditelji, lijepo odgajajte svoju djecu čuvajući ih od razvrata i zablude dok još imate mogućnosti i vremena da nešto učinite prije negoli se budete kajali i sami sebe korili onda kada neće biti od toga koristi.

 

Da nas Allah sve potpomogne u onome što On voli i čime biva zadovoljan. Allah opet najbolje zna. Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe!

 

Preveo i priredio: Omerović Benamin

Medina, 12. 7. 1429. h.g.