Vjernici

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

 

Da bi opravdali ime musliman, kojim nas Allah imenuje u Kur`anu, kao i sve pripadnike svoje vjere prije toga, i da bi nam uzor bio Muhammed a.s. a i mi uzor ostalim ljudima, moramo u ime Allaha salat obavljati, zekat davati, čvrsto se za Allahovo uže i put prihvatiti, i u tom slučaju Allah je naš sigurni pomagač i zaštitinik.

„...Allah vas je odavno muslimanima nazvao, a i u ovom Kur`anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!“

(Kur`an, el-Hadždž, 78.) 

Da bi muslimanima Muhammed a.s. bio svjedok, uzor, donosilac radosnih vijesti i stalni opominjač, muslimani moraju imati u potpunosti ispravan odnos prema Allahu dž.š., Kur`anu, šerijatu, Muhammedu a.s. i njegovom sunnetu.

„Reci: `Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!` - a Allah prašta i samilostan je. Reci: `Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!` A ako oni glave okrenu – pa, Allah zaista ne voli nevjernike.“ 

(Kur`an, Ali`Imran, 31. i 32.) 

Onaj ko voli Allaha – on vjeruje po Kur`anu i slijedi život i put Muhammeda a.s. Pokornost Allahu i slijeđenje sunneta uvjet je za Allahovu nagradu koje se zove džennet.

Osobine vjernika date u Kur`anu
„Ono što žele vjernici će postići,
oni koji molitvu ponizno obavljaju, i
koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i
koji milostinju udjeljuju, i
koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih  ili onih koji su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; - a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju-, i
koji o povjerenim im amanetima obavezama svojim brigu brinu, i
koji molitve svoje ne vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici, koji će džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti.“
(Sura Al-Mu`minun 1 - 11 ajeti)