Kako ojacati iman ?

1) Zadatak: 12 rekjata sunneta; (2 sabahska, 4+2 podnevska,2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.)

* Korist: Dvorac u džennetu.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu!(Muslim)


2) Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza; * Korist: Oprost grijeha i prijem dova. * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: "Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?"?!"(Buharija)

3) Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha; * Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku. * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku.
Svako 'elhamdu lillah'i je sadaka,svako 'la ilahe illellah' je sadaka, svaki 'tekbir' je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza."

4) Zadatak: Učenje sure el-Mulk- tj. tebareke * Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba. * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: "U Kur'anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura 'Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk'".(Tirmizi)

5) Zadatak: Učenje 100 puta (La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir) * Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana. * Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim. 6) Zadatak: Učenje 100 salavata. * Korist: Allah će te blagosivljati i nećeš biti najveći škrac. * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!" (Muslim)"Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!" (Tirmizija)

7) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi) * Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko kaže "Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi" biće mu zasađena palma u džennetu!" (Tirmizija)

8) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Estagfirullah) ili, alo znaš 'Sejjidu-l-istigfar' * Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku. * Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!" (Muslim)