Dove

 

O vi, koji vjerujete! Allaha cesto i mnogo spominjite! (El-Ahzab:41)

 

 

Kazao je Allahov Poslanik Muhammed a.s:

"Zelite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je usto: najkreposnije kod vašeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, znacajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi odgovoriše: Da, zelimo! - Sjecanje na Allaha Uzvišenog." (T,MA )

 

 

Dova protiv zabrinutosti i zalosti

 

Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-'adzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-dubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-ridali
Allahu, zaštitu od Tebe trazim od brige i zalosti, od iznemoglosti i ljenosti, škrtosti i uspanicenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoci.

 

 

Dova protiv tuge i potistenosti

 

La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine

Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio medu grješnicima.

 

 

Dova prilikom posjete bolesniku

 

Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Arši-l-'azimi en jušfike" - (7x)

Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni cas i prouci mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da - ozdravit ce.

 

 

Dova za oslobadanja od duga

 

Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-dubni, ve dal' I-d-dejni ve galebeti-r-ridali
Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoci i lijenošcu, škrtosti i kukaviclukom, teretom duga i nasiljem ljudi.

 

 

Dova poslije proucenog ezana

 

Allahumme Rabbe hazihid-da', avetit-tammeti vesaalatil-kaimeti,ati Muhammede-nil-vesilete, vel-fadilete, vedderedzeter-refi-'ate, veb'ashu mekamen mahmude-nillezi ve'adtehu, Inneke la tuhliful-miad.

Milostivi Allahu!

Gospodaru ovog savrsenog poziva i nastupajuceg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanja za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku cast i nakon prozivljenja postavi ga na casni polozaj, koji Si mu obecao. Ti zaista neces Svoje obecanje izostaviti. 

 

 

 

Dove nakon uzimanja abdesta

 

 

 

Allahumme-dzalni mine-t-tevvabine ve-dzalni mine-l mutetahhirine
Allahu moj, svrstaj me medu one koji se kaju i svrstaj me medu one koji su uvijek cisti! ( T )

 

 

Dove prilikom izlaska iz kuce

 

Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ‘ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi

U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoci niti moci bez (mimo) Allahove pomoci i moci.

 

dova 2:

Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edzhele ev judzhele alejje
Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne cinim nasilje ili da meni ne bude ucinjeno - da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji.

 

Dova prilikom ulaska u kucu

 

Bismi-l-Lahi veledzna ve bismi-l-Lahi haredzna ve ala Rabbina tevekkelna
S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo.

 

Dova prilikom odlaska u dzamiju

 

Allahumme-dz'al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-dz'al fi sem i nuren, ve-dz'al fi besari nuren, ve-dz'al min halfi nuren ve min emami nuren, ve-dz‘al min fevki nuren ve min tahti nuren. Allahumme 'a tini nuren
Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli mi sluh moj i vid moj, daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene, podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo. Allahu moj, svjetlo mi daruj!

 

Dova prilikom ulaska u dzamiju

 

E‘uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi vedzihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-kadimi mine-š-šejtani-r-radzim, "Bismi-l-Lah, ve-s-salatu ve-s-selamu‘ ala Resuli-l-Lah." "Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike.
Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice casno, Njegovu vlast pravjecnu - pred šejtanom prokletim. U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje!

 

Dova prilikom izlaska iz dzamije

 

Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni es‘eluke min fadlike Allahumme ' asimni mine-š-šejtani-r-radzim
U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana.

 

 

Dova poslije jela

 

El-hamdu lil-lahil-lezi et'amena ve sekana ve dze'alena minel muslimin. Allahum-merham sahibe hazet-ta'ami ve ehle bejtihi vel akilin.

Allahum-edz'al hazet-ta-'ame i'aneten lena 'ala zikrike ve šukrike ve husni 'ibadetike.

Allahum-medz'al-evladena salihine ve'alimine ve leke sadzidin, ve la tusellit'alejna zalimin.

Allahumme zid ve la tenkus. Bi-hurmetil.

Hvala Uzvisenom Allahu koji nas hrani i napaja i koji nas je ucinio muslimanima. Uzviseni Allahu, obaspi Svojom miloscu vlasnika ove sofre, njegove ukucane i sve one koji su pocasceni ovom sofrom. Molim Te, Allahu, ucini da ova hrana bude nasa snaga u spominjanju i velicanju Tebe, zahvaljivanju Tebi i u svim poboznim djelima radi Tebe. Dragi Allahu, uputi nasu djecu, da budu dobra i obrazovana i da samo Tebi sedzdu cine. Svemoguci Boze, ne dopusti da nama upravljaju nasilnici koji nemaju milosti prema nama. Uzviseni Allahu, povecaj nam svoje darove, a nemoj ih umanjiti.