Sadakatul-firt(vitre)

 

"Uspjece samo oni koji ga (imetak) ociste, cesto spominju svoga Gospodara i molitvu obavljaju." (El-E'ala, 14-15)

 

 

 

Sadakatul-fitr ili vitre, bajramski je doprinos koji muslimani i muslimanke, u ime Allaha, krajem ramazanskog posta daju siromasnim muslimanima i muslimankama.

 

Dijeljenje - davanje sadakatul-fitr je obaveza za sebe i one osobe koje covjek izdrzava. Duznost davanja vitara spada na one koji imaju dovoljno hrane ili novcanih mogucnosti za svoje potrebe i potrebe svoje porodice.

 

 

Visina vitara i vrijeme davanja

 

Visina vitara koje se trebaju dati, treba da budu odmjerena prema vrijednosti dnevnih obroka obaveznika vitara, to jest dati u hrani ili novcanim sredstvima toliko da to moze u potpunosti odgovarati ishrani jednog siromaha u toku jednog dana, za svaku osobu za koju dajemo (placamo) vitre.

 

 

Napomena!

Sadekatul-fitr se daje pred klanjanje bajram namaza a moze se dati i prije toga na dan ili dva radi opceg interesa siromaha.

 

Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi:

 

"Allahovog Poslanika a.s je propisao obaveznim sadekatul-fitr kao ciscenje postaca od bespotrebnog govora i svada i da bude hrana siromasima. Ko ga izdvoji prije klanjanja bajram-namaza ubrojat ce se u sadakatul-fitr, a ko ga udijeli poslije bajram namaza ubrojat ce se kao obicna sadaka." (Ebu Davud i Ibn Madze)

 

 

Kome se ne moze dati sadekatul-fitr

 

Sadekatul-fitr se ne moze dati:

  1. imucnim osobama, to jest onima koji su svakako duzni dati vitre za sebe i one koje oni izdrzavaju

  2. nemuslimanima i nemuslimankama

  3. roditeljima, djedovima, nenam i daljim precima u uzlaz (izdrzavanje njih je svakako stroga obaveza za onoga koji daje vitre)

  4. djeci (sinovima, kcerima, unucadima)