Lijepo je govorio Allahov poslanik saws

Allahov Poslanik s.a.w.s je ucio ove dove u prilikama: kada bi se probudio:

EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AHJANA BA'DE MA EMATEHA VE ILEJHIN-NUSUR. Hvala Allahu koji nas ozivi nakon sto nas usmrti, i Njemu se sve vraca.

**prije ulaska u toalet: ALLAHUME INNI E'UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. Allahu moj, trazim od tebe utociste od zla sejtana i necisti.

**nakon izlaska iz toaleta: GUFRANEKE, [b]Za oprost Te molim

**prije obroka:
BISMILLLAHI
Sa imenom Allaha.

**nakon obroka: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AT'AMENI HAZA VE REZAKANIHI MIN GAJRI HAVLIN MINNI Hvala Allahu koji me nahrani i opskbi bez mog udjela.


**pri izlasku iz kuce: BISMILLAHI. TEVEKKELTU ALELLAHI. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH. U ime Allaha.Oslanjam se na Allaha.Nema moci niti snage osim sa Allahom.


**pri ulasku u kucu: BISMILLAHI VELEDZNA VE BISMILLAHI HAREDZNAVE ALLA RABBINA TEVEKKELNA. Sa Allahovim imenom ulazimo,sa Allahovim imenom izlazimo i na naseg se Gospodara oslanjamo.


pri ulasku u dzamiju: ALLAHUME FTAH-LI EBVABE RAHMETIKE. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti.
**pri izlasku iz dzamije: ALLAHUME INNI ESELUKE MIN FADILIKE. Allahu moj, podari mi od dobara Tvojih.


**kada neko kihne reci ce se: ELHAMDULILLAHI Hvala Allahu. na to mu treba odgovoriti:
JERHAMUKELLAHU
Allah ti se smilovo. **on ce uzvratiti: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIH BALEKUM. Allah te uputio i uljepso ti stanje.


**pre polnog odnosa: BISMILLAH.ALLAHUME DZENNIBNESH-SHEJTANE VE DZENNIBISH-SHEJTANE MA REZAKTENA. Allahu,zastiti nas od sejtana i skloni sejtana od onoga cime si nas opskrbio.


**pri zahvali za ucinjeno dobro:[
DZEZAKELLAHU HAJREN.
Allah te dobrim nagradio.


**pri odlasku na spavanje:
BISMIKELLAHUME EMUTU VE AHJA.


Sa Tvojim imenom Allahu moj umirem i zivim.
Hvala Allahu dz.sh,da ovo djelo ucini korisnim,da nagradi i ucvrsti sledbenike Kur'ana i Suneta.