VRIJEDNOST DANA AREFATA

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Od Aiše, r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao:
Nema nijednog dana u kojem Allah ne oslobodi više ljudi od Vatre kao što je to na Dan Arefata. On se približi i pred melekima se ponosi hadžijama koju su na Arefatu, pitajući: Šta oni žele?
(Hadis prenosi Muslim)

 

NAGRADA ZA OBAVLJEN HADŽDŽ I UMRU

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao:
„Umra do umre je otkup za grijehe koji budu učinjeni između njih.
A za primljen hadždž nema druge nagrade do Džennet.“

(Hadis prenosi Muslim)