Sure sa prevodom

 

El-Fatiha

EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN.
ER-RAHMANI-R-RAHIM.
MALIKI JEVMI-D-DIN.
IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN.
IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.
GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN.
AMIN
Prevod:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju,
Milostivom,
Vladaru Sudnjeg dana.
Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!
Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,
a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.
(Amin!)
 
En-Nas 

KUL E`UZU BI RABBI-N-NAS
MELIKI-N-NAS
ILAHI-N-NAS
MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS
MINE-L-DZINNETI VE-N-NAS

Prevod:

Reci:"Utjecem se Gospodaru ljudi,
Vladaru ljudi,
Bogu ljudi,
od zla sejtana koji spletkari,
koji zle misli unosi u srca ljudi -
od dzina i od ljudi"
 
El-Felek

KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.
MIN ŠERRI MA HALEK.
VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB.
VE MIN ŠERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.
VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED.
Prevod:

Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja
od zla onoga sto On stvara,
i od zla sumraka kada tamnine razastire
i od zla onih koji pusu u uzlove,
i od zla zavidnika kada zavist ne krije!"
 
Ihlas

KUL HUVALLAHU EHAD.
ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.
VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.
Prevod:

Reci:"On, Allah, Jedan je!
Allah je utociste svakome!
nije rodio, nit' je rodjen!
I niko mu ravan nije!"
 
Tebbet

TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB
MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB
SE JASLA NAREN ZATE LEHEB
VEMRE-ETUHU HAMMALETEL-HATAB
FI DZIDIHA HABLUN MIN MESED
Prevod:

Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!
nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je stekao,
uci ce on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
i zena njegova, koja spletkari;
o vratu njenu bice uze od licine usukane!
 
Nasr

IZA DZAE NASRULLAHI VEL-VETH
VE REJTEN –NASE JEDHULUNE FI DINILLAHI
EFVADZA
FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRH
INNEHU KANE TEVVABA
Prevod:

Kada dode Allahova pomoc i pobjeda,
te vidis ljude kako masovno primaju kod Boga priznatu vjeru,
slavi hvalom svoga Gospodara i moli od Njega oprost.
Zaista On prima pokajanje.
 
Kafirun

KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
LA EABUDU MA TABUDUN
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN
Prevod:

Reci: "O nevjernici,
ja ne obozavam ono sto vi obozavate,
niti ste vi obozavali onoga koga ja obozavam.
Ja nisam obozavalac onoga sto ste vi obozavali,
niti ste vi obozavaoci onoga sto ja obozavam,
vama vasa - meni moja vjera!"
 
Kevser

INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE ŠANIEKE HUVEL-EBTER
Prevod:

Zaista smo ti dali najvece dobro,
pa obavljaj namaz svome Gospodaru i prinosi kurban!
Zaista je onaj ko te mrzi bez spomena.
 
Maun

EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DIN
FE ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIM
VE LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKIN
FE VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE HUM AN SALATHIM SAHUN
ELLEZINE HUM JURAUNE
VE JEMNEUNEL-MAUN
Prevod:

Jesi li vidio onog koji porice vjeru?
To je onaj koji odbija siroce i ne podstice druge da nahrane sirotinju.
Tesko onima koji obavljaju namaz,
a koji su prema svom namazu nemarni,
koji zele da ih drugi vide i koji sprecavaju pomoc drugima.
 
Kurejs

LI ILAFI KUREJŠIN
ILAFIHIM RIHLETEŠ-ŠITAI VES-SAJF
FEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJT
ELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN VE
AMENEHUM MIN HAVF
Prevod:

Za ujedinjenje Kurajsa i njihove sigurnosti puta zimi i ljeti,
neka obozavaju Gospodara ove kuce (Kjabe),
koji ih je nahranio nakon gladi i dao im sigurnost poslije straha.
 
Fil

ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL
ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLIL
VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL
TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL
FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL
Prevod:

Zar nisi vidio kako je tvoj Gospodar postupio sa vlasnicima slonova?
Zar nije njihovu spletku osujetio i poslao na njih jata ptica koja su ih
gadala kamenjem od stvrdnute zemlje,
pa su izgledali kao izjedeno klasje.

 
 
 

 

Vel-Asri

 


VE-L-ASRI! INNE-L-INSANE LEFI HUSR
ILLE-L-LEZINE AMENU WE AMILU-S-SALIHATI
WE TEWASAW BI-L-HAKKI, WE TEWASAW BI-S-SABR

 

Prevod:

.
Tako Mi vremena! Doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporucuju jedni drugima istinu i strpljivost.


 
DOPUNA :
SUBHANEKE

SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE.
VE TEBAREKESMUKE . VE TE`ALA
DZEDDUKE. VE LA ILAHE GAJRUKE

Prevod:

Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!
Slavljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja velicina.