HADIS-SUNNET

 

Jezicko znacenje rijeci "hadis" u arapskom jeziku je sljedece:

  • govor
  • kazivanje
  • pripovjedanje

 

Terminoloska definicija 'hadisa' koje koristi islamska ulema jeste:

 

"Sve ono sto se pripisuje Muhammedu a.s. od njegova govora, postupaka ili presutnog odobravanja, te njegove psihicke, moralne i fizicke osobine."

 

Rijec hadis ima isto jezicko znacenje kao i sunnet.

 

Sunnet je nerazdvojiva cjelina od Kur'an, jer je sunnet Poslanika a.s. tumac Kur'ana, Kur'anskih ajeta, pravila, propisa, zabrana i odobrenja koje se u Njemu nalaze. U nastavku ovog teksta, sa navedenim Kur'anskim ajetima, vidicemo koju vaznost pridaje Allah dz.s. u vezi poslusnosti Poslaniku u svemu onome sto on kaze, uradi, naredi, odobri ili presutno odobri.

 

Kaze Allah dz.s. u vezi gore navedenog sljedece:

 

"Reci (o Muhammede): 'Ako Allaha volite, mene slijedite i vas ce Allah voljeti i grije vam oprostiti - a Allah prasta i Samilostan je." (Ali-Imran 31)

 

Dalje, odgovara Allah dz.s. u vezi optuzivanja Poslanika a.s. od strane nevjernika da on prica po hiru svome sljedece:

 

"On (Poslanik) ne govori po hiru svome, to je, zaista Objava koja mu se objavljuje." (En-Nedzim - 3-4)

 

U sljedecem ajetu Allah dz.s, upozoravajuci one koji se suprostavljaju Poslaniku i njegovim naredbama i koji zapostavljaju njegov sunnet, kaze:

 

"Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naredenju Poslanikovom, da ih iskusenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snade." (En-Nur - 63)

 

"I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti (Muhammede) ljudima malo po malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo." (El-Isra' - 106)  

 

Sto se tice hadisa koji govore o vaznosti primjene sunneta nalazimo u sljedeca dva hadisa:

 

1.Hadis

Prenosi Irbad ibn Sarije r.a., da je Poslanik a.s. rekao:

 

"Oporucujem vam bogobojaznost i strahopostovanje prema Uzvisenom Allahu, poslusnost i pokornost, pa makar vam naredbodavac (zapovjednik) bio rob. Zaista, onaj koji od vas bude zivio poslije mene, bit ce svjedok mnogih razilazenja. Tada se drzite mog sunneta i sunneta ispravnih upucenih halifa poslije mene. Drzite ga se cvrsto kao kad nesto ocnjacima zagrizete. Cuvajte se novine u vjeri, jer zaista je svaka novotarija bid'at, svaki bid'at je zabluda." (Ebu-Davud i Tirmizi)

 

2.Hadis

Prenosi Mikdam ibn M'adi Jekrib, r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao :

 

"Zaista mi je dat Kur'an i jos nesto slicno njemu(hadis). Bojim se da neki covjek, naslonjen na postelju (u udobnosti) kaze: 'Drzite se (samo) ovog Kur'ana. Ono sto je u njemu nadete da je halal, smatrajte to halalom, a ono sto u njemu nadete da je (spomenuto kao) haram, smatrajta to haramom i uzmite ga kao takvog. Zaista, ono sto zabrani Allahov Poslanik, isto je kao i ono sto zabrani Allah." (Biljezi Ebu-Davud i Tirmizi)