Adabi posta

 

Adab - potice od arapske rijeci "edeb" - koja sadrzi vise znacenja kao na primjer:

  • ciniti nesto na pohvalan nacin
  • lijepo ponašanje
  • odgoj

Lijepo je da se svaki postac pridrzava sljedeceg:

 

 

Sehur ("rucak" - jesti prije zore)

 

Lijepo je "rucati" - jesti - prije zore, to jest prije nego zapostimo, ali nema grijeha onome ko ga izostavi. 

Enes r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao:

 

"Rucajte, zaista je u rucku (sehuru) bereket." (Buharija, Muslim)

 

Racuna se da je covjek rucao, odnosno ispunio formu, makar popio gutljaj vode ili zalogaj hrane. Od Ebu-Seida el-Hudrije r.a. se prenosi:

 

"U sehuru je bereket, ne ostavljate ga pa makar pijenjem gutljaja jer Allah dz.s. i Njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur."  (Ahmed)

 

 

Iftar (prekid posta)

 

Lijepo je za postaca da na vrijeme iftari - zavrsiti post - cim nastupi njegovo vrijeme. Muhamed a.s. je rekao:

 

"Ljudi ce biti na dobru sve dok budu pozurivali sa iftarom."  (Buharija, Muslim)

 

Od Enesa r.a. prenosi se da je Poslanik a.s. iftario tako sto je pojeo nekoliko hurmi (neparan broj) prije klanjanja aksama namaza, a ako ne bi bilo toga, onda bi se iftario popivsi nekoliko gutljaja vode." (Ebu Davud)

 

 

Dova za vrijeme iftara i u toku posta

 

Ibn-Madze prenosi od Abdullaha ibn Amra ibnul-Asa da je Muhammed a.s rekao:

 

"Postacu nece biti odbijena dova koju uputi Allahu dz.s. prilikom iftara.

 

Allahumme leke sumtu, ve bike amentu, ve ala rizkike eftartu.

 

Allahu, Tebi sam postio, Tebi vjerujem i od Tvoje opskrbe se iftarim."