Ummet Poslanika a.s.

Iako su mnogi vjerovjesnici primali manje objeve ili veće kitabe, kao Tervat, Zebur i Indžil, nijedna objava priješnjih vjerovjesnika, nije autentično, vjerodostojno, potpuno i istinito sačuvana, izuzev objave Kur`ana a.š. Muhammedu a.s.

„Mi, uistinu, Kur`an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.“

(Kur`an, el-Hidžr,9.)

Sve ranije objave, šerijati priješnjih vjerovjesnika i njihovi sunneti, kao praksa i način života u vjeri, s njihovom smrću nestajali su među ljudima.

Jedino Muhammed a.s. ostavlja iza sebe autentičnu, vjerodostojnu, istinitu i potpunu objavu, onakvu kakva je od Allaha dž.š. objavljena, bez izmjenjenog i jednog jedinog harfa, a kamoli riječi – Kur`an a.š., Božiji vjerozakon (šerijat), svoj cjelokupni vjerovjesnički život (sunnet), i na svemu tome zasnovanu vjersku zajednicu muslimana (ummet), što nije uspjelo nijednom vjerovjesniku prije Muhammeda a.s.

 Mada su svi vjerovjesnici pokušali ostvariti ummet, Muhammed a.s. prvi i jedini ostvaruje i iza sebe ostavlja ummet (vjersku zajednicu muslimana) kao sliku tevhida u povijesti, životu, zajednici, društvu i državi, što je osnovni posultat islamske vizije svijeta i života.

Svi raniji vjerovjesnici u sastavu objava imali su šerijat, ali ga nisu mogli primjenjivati izuzev na pojedincima i malobrojnim skupinama, zato što je arena šerijata društvo, zajednica, država, a oni nikada nisu ostvarili ummet, da bi mogli primjenjivati šerijat u zajednici, državi i društvu.

 Za razliku od ranijih vjerovjesnika Muhammed a.s. ostvaruje i ostavlja iza sebe ummet na svim razinama i u svim oblicima života:
na razini obreda – klanjanje u džematu,
u borbi ili ratu (Bedr, Uhud),
na razini države,
politike,
privrede,
ekonomije i načina života u zajednici.

Svi raniji vjerovjesnici imaju hidžru, a jedino Muhammed a.s. ima i ostvaruje istodobno muhadžire i ensarije. Raniji vjerovjesnici imaju muhadžire, ali nemaju ensarije.

Svakom ranijem vjerovjesniku naređen je zekat, sadakatu-l-fitr, hadž, i  oni su to pojedinačno ili s manjom skupinom vjernika ostvarivali, ali to nikada nisu realizirali na razini ummeta kao Muhammed a.s.