Kurban

U Suri El-Hadzdz, 34. ajet, Allah dz.s. kaze:"Svakom narodu propisali smo klanje kurbana".Kur´an opisuje kurbane dvojice Ademovih a.s. sinova, a vrlo opsirno govori o kurbanu Ibrahima a.s. U Suri Es-Saffat, 102. do 110. ajet, zabiljezen je dijalog Ibrahima a.s. i njegovog sina Ismaila a.s. "Pa kad je stasao da mu je u poslu pomagao, on rece: "O sinko moj! Doista sam u snu vidio da bih te zbilja zaklati trebao! Pa sta ti mislis o tome?" A on rece: "O oce moj! Cini sta ti se naredjuje, nacices da sam ja, ako Allah da, medj strpljivim!" I kad se njih dvojica predase, a on ga celom k zemlji prisloni, zovnusmo ga Mi: "O Ibrahime! San svoj obistinio si! Zbilja, dobrocinitelje tako nagradjujemo Mi! Ovo je doista iskusenje ocito bilo!" I kurbanom velikim ga iskupismo, i spomen dobar medj pokoljenjima ostavismo! Selam, mir nek je Ibrahimu! Eto tako Mi nagradjujemo dobrocinitelje".Nakon toga Allah dz.s. je po meleku Dzebrailu poslao ovna kojeg ce Ibrahim a.s. zaklati kao kurbana.