HADIS DANA

"Ko poziva na uputu Allahovu, imaće nagradu sličnu onim koji ga budu slijedili, bez njihova oštećenja u nagradi." Muslim

PETAK JE, PORANI NA DŽUMU !!!

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko se okupa u petak onako kako se kupa nakon džunupluka, a zatim ode u džamiju u prvom satu , taj kao da je žrtvovao devu. Onaj ko ode u drugom satu, taj kao da je žrtvovao kravu, a onaj ko ode u trećem satu, kao da je žrtvovao rogatog ovna. Onaj ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš, a onaj ko ode u petom satu, takav kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam popne na minber, dođu meleki i slušaju zikr – veličanje i slavljenje Allaha.” Muttefekun alejhi: Buhari, 881, i Muslim, 850.

Što više čovjek porani na džumu nagrada je veća !!!

Zato, ako imate mogućnost budite od onih koji među prvima dolaze na džumu namaz.