KUR'AN - uputa ljudima

"O ljudi, vec vam je stigla poruka od vaseg Gospodara, i lijek za ono sto je u prsima i uputa i milost vjernicima."  (Junus - 57)

 

 

Casni Kur'an je posljednja Allahova Knjiga, Bozija Rijec i Uputa objavljena ljudima. Objavljivanje Kur'ana Muhammedu a.s. je trajalo u razdoblju od 23 godine njegove poslanicke misije kao putokaz covjecanstvu sve do sudnjeg dana. Kaze Uzviseni Allah:

 

"U mesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur'na, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla."  (El-Bekare - 185)

 

Kur'an je objavljen na arapskom jeziku i sadrzi  114 poglavlja (sura), sa 6210 odlomaka (recenica - ajeta). Za Kur'an se cesto kaze da se zove i Mushaf.

 

Po Kur'anskom tekstu Kur'an ima sljedeca imena:

  • Kur'an Casni            (El-Kur'anul-Kerim)

  • Kur'an Mudri            (El-Kur'anul Hakim)

  • Kur'an Velicanstveni (El-Kur'anul-Medzid)

  • Kur'an Cijenjeni        (El-Kur'anul Azim)

 

Svaka rijec Kur'ana objavljena Muhammedu a.s. bila je registrovana, prenosena i ucena napamet. Tako se dogodilo ono sto u povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisna je svaka rijec Objave i svako njeno slovo u razdoblju koliko je trajala poslanicka misija Muhammeda a.s.. Ljudi koji znaju Kur'an napamet zovu se hafizi.

 

Kaze Allah dz.s.:

 

"Na nama je da ga saberemo da bi ga ti ucio. A kada ga mi ucimo, ti prati ucenje njegovo." (El-Kijame 17-18)

 

Ispravno je reci za kompletan Kur'an da je Kur'an, a isto i za jedan ajet. Tako kada nekoga cujemo da uci ajet iz Kur'ana, pravilno je reci da on uci Kur'an.

 

"A kada se uci Kur'an, vi ga slusajte i sutite da biste bili pomilovani."  (El-E'araf - 204)

 

"Mi zaista Kur'an objavljujemo i sigurno cemo Mi nad njim bdjeti." (El-Hidzr - 9)

 

 

Allah dz.s. iz Svoje milosti nije prepustio covjeka samog sebi vec je povremeno slao poslanike koji su od Njega nosili objavu i objavljene im knjige, i pozivali ljude ka vjeri u Allaha. Objavljena su cetiri Velika Kitaba, knjige - upute:

  • Tevrat - objavljen Musa alejhisselamu

  • Zebur  - objavljen Davudu alejhisselamu

  • Indzil   - objavljen Isa alejhisselamu i

  • Kur'an  - objavljen Muhammedu alejhisselamu

 

Kaze Allah dz.s:

 

"A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar." (En-Nisa - 165)

 

Tevrat: objavljen Musau a.s.

"Mi smo objavili Tevrat, u njemu je uputa i svjetlo..." (El-Maida - 44)

 

Zebur: objavljen Davudu a.s.

"Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima ..., a Davudu smo Zebur dali"  (El-Isra - 55)

 

Indzil: objavljen Isaa a.s.

"Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indzil..." (El-Maida - 46)

 

 

Osim ova cetiri Velika Kitaba, bilo je jos manjih zbirki propisa, koje se zovu 'Suhufi' - kao sto su objavljeni Ibrahimu a.s. Takoder kaze Allah Uzviseni:

 

"Ovo doista ima u listovima davnasnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim." (El-Ea'la - 18-19)

 

Svaki narod imao je jednog ili vise poslanika koji su ih opominjali, dok se nije pojavio posljednji Allahov poslanik Muhammed a.s. koji je bio poslan svim ljudima. Da je Kur'an Allahova objava cijelom covjecanstvu, na to nam ukazuje sljedeci ajet:

 

"Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik." (El-E'araf - 158)

 

Kaze Allah dz.s pri kraju objave Kur'ana svom Poslaniku:

 

"Danas sam vam vjeru vasu usavrsio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera." (El-Maida - 3)