La illahe ilallah

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Milostivi daje svome robu više nego što se on ikada može nadati ili tražiti.
On uvažava i mala djela i čini ih velikim, a oprašta velike grijehe.

Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji, svakog časa On se zanima nečim.“
(Kur`an, 55:29)


On sve čuje i ne zbunjuju Ga niti umaraju mnoga pitanja. On čak i voli kada su Njegovi robovi ustrajni u dovi, i voli kad Mu se dova čini, a ljuti se kad dovu zanemarujemo.
On brine o Svom robu, čak i kad Ga Njegov rob zanemari, milostiv je prema Svom robu i kada on nije milostiv prema Njemu.
Pa kako Ga ne voljeti, kada nas On na dobro upućuje, grijehe nam oprašta i molitve uslišava.

Allah Uzvišeni, Najljepši, Najmilostiviji, Najdarežljiviji, Najmoćniji i Najpažljiviji. On Svom robu daje više nego što on traži, milostiviji je prema njemu od njegove majke i raduje se njegovom pokajanju više od onoga koji pronađe svoju torbu sa hranom nakon što ju je bio izgubio.

Prvo što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio kada je ulazio u Medinu svijetlu, jesu riječi:
“O ljudi, zavolite svoga Gospodara iz sveg srca.“

................................
Najsretnija žena – Aid El-Karni