ISLAM VJERA

Islam je vjera koju je Allah dz.s. objavio Svome poslaniku Muhammedu a.s da je dostavi i objasni svim ljudima.

 

Kaze Allah dz.s u Kur'anu:

 

"I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti (Muhammede) ljudima malo po malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo."  (El-Isra' - 106)  

 

Svi su Boziji poslanici, koji su bili prije Muhammeda a.s. kao i Muhammed a.s naucavali istu vjeru - islam. U pogledu vjerovanja Allaha i ostale temelje vjerovanja nije bilo nikakve razlike. Ostali propisi, vezani za zivot ljudi u doticnom vremenu, bili su prilagodeni potrebama i umnoj zrelosti naroda kojima su bili namjenjeni.

 

Kaze Uzviseni Allah u Kur'anu:

 

"Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike medu njima, i mi se samo Njemu pokoravamo."  (El-Bekara:136)

 

Kaze dalje Allah dz.s. :

 

"A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar." (En-Nisa - 165)

 

Prema tome 'definicija' islama trabalo bi da glasi:

 

"Islam je vjera koju je Uzviseni Allah objavio preko Svojih poslanika svim narodima svijeta. Medutim, islam, koji je objavljen prije Muhammeda a.s zaboravljen je i iskrivljen i kao takav danas ne predstavlja islamsku misao. Stoga danas, kad se spomene vjera islam, misli se na islam koji je Allah objavio Muhammedu a.s. jer je samo preko Muhammeda a.s. objavljeni islam izvorno sacuvan i samo je on pravi izraz Allahove rijeci i predmet savremenog izucavanja i praktikovanja".