Za one koji su razumom obdareni

"U dva slucaja ne ostavljaj poniznost i skrusenost: prilikom pracenja dzenaze i kad ljude zadesi katastrofa i nesreca.

U dva slucaja je pozeljna skrtost: u dijeljenju imetka u grijesenju prema Allahu i trosenju imetka u stvarima koje ti ne trebaju.

U dva slucaja ne budu ohol: kada izvrsavas Allahovu odredbu i kada si u drustvu poniznih ljudi.

U dva slucaja je preporucljiva gordost: kada se u boju sretnes s neprijateljem i kada sjedis sa oholim ljudima.


U jednom slucaju misli samo na jednu stvar: u trenutku smrti misli samo na Allahovu milost i oprost."


"Ko bude smatrao da je istina monopol i vlasnistvo odredjene grupe ljudi, taj je uistinu blizi nevjerstvu nego vjerovanju"


Imam Džafer Sadik kaže: "Nema dobra u onome koji ne voli zarađivati na halal način i tako obezbijediti sredstva da zadovolji svoje potrebe, plati dugove i održava rodbinske veze.""Kako je lijep život, u kojem se ima svega i koji pomaže čovjeku da se pripremi za onaj što će doći."

"Izobilje koje te sprječava da se ne ogriješiš o druge bolje je od siromaštva koje te vodi u grijeh."