Namaz

VRSTE NAMAZA PO VREMENU U KOJEM SE KLANJAJU

1. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju?

S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to:
a) pet dnevnih namaza, a ti su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz i
b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi.

a. Pet dnevnih namaza

1. Koji su dnevni namazi?

Dnevni namazi su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz.
Ovih pet namaza muslimani i muslimanke su dužni klanjati svaki dan, i to svaki namaz u određenom vremenu. O tim namaskim vremenima smo učili u četvrtom namaskom šartu.

2. Kako se klanja pet dnevnih namaza?

Način klanjanja pet dnevnih namaza opisaćemo redom.
Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili više namaza i to od: sunneta, farzova i drugih. Ti pojedini namazi: sunneti, farzovi i drugi mogu biti od dva, tri ili četiri rekata, kao što će se to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza.
Ponovo, kao i kod opisivanja namaskih nijjeta, napominjemo da se jedan rekat u namazu sastoji: od jednog stajanja, jednog poklona i dvije sedžde.

OPIS PET DNEVNIH NAMAZA

1. Sabah-namaz (jutarnji namaz)

Sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza.
Sabahski sunnet zanijjeti se na arapskom jeziku ovako:
Nevejtu en usallije lillāhi te `āl
ā salāte sunneti-l fedžri, Allāhu ekber.
Ili, na našem jeziku: Odlučih da klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, eūza, bismilla, Fatiha i sura. Zatim, izgovarajući Allāhu ekber,
pognemo se na ruku na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim!
Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo:
Semi`allāhu li-men hamideh!  
Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd!
Sa kratkog stajanja, izgovarajući Alāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā!
Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta)
Sa druge sedžde, izgovarajući Allāhu ekber, dižemo se na drugi rekat.
Na stajanju drugog rekata učimo: Bismillu, Fatihu i sūru, a potom obavimo rukū`, i dvije sedžde, kao i poslije stajanja na prvom rekatu.
Sa druge sedžde drugog rekata, izgovarajući Allāhu ekber dižemo se i sjednemo, pa učimo Et-tehijjāt, salavāte, dovu te predamo selam.
Nakon predaje selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza.*

* Po predaji selama kod sunneta: sabahskog, podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza lijepo je i uobičajeno proučiti sure Ihlas 3 (tri) puta a zatim: Subhāne Rabbike Rahbi-l-'izeti 'amma jesifün ve selāmun 'ale-l-murselin ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-'alemin.
(Hvaljen je i dostojanstven Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju (i predstavljaju). (El-Fatiha).

 

Sabahski farz zanijeti se ovako:
Nevejtu en usallijje lillāhi te'āla salate fardi-l fedžri, Allahu ekber.
Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu.
Muškarci će prije nijjeta proučiti ikamet.

Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni.
Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu.

2. Podne-namaz (podnevni namaz)

Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.
Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte suneti-z-zuhri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhāneke, Eüza, Bismilla, Fatiha i sūra.
Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et-tehijjāt do salavata, pa se ide na treći rekat.
Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra. Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči se: Et-tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Podnevski farz zanijeti se:
Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte fardi-z-zuhri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.
Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et-tehijjät do salavata, pa se digne na treći rekat.
Na stajanju trećeg i četvrtog rekata prouči se samo bismilla i Fatiha.
Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et-tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Zatim se klanja sunsunnet, koji se zanijjeti:
Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunsunneti-z-zuhri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sūra.
Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

3. Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz)

Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.
Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-'asri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra.
Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati do dove, pa se diže na treći rekat.
Na stajanju trećeg rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra (tj. kao i na prvom rekatu).
Na stajanju četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra, kao i na stajanju drugog rekata.
Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte fardi-l- 'asri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.
Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se samo Bismilla i Fatiha. Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjātu, salavati i dova, te se preda selam.

4. Akšam-namaz (večernji namaz)

Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Akšamski farz se zanijjeti:
Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte fardi-l-magribi, Allāhu ekber. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eüza, Bismilla, Fatiha i sūra.
Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt do salavata, pa se die na treći rekat.
Na stajanju trećeg rekata uči se: Bismilla i Fatiha.
Nakon trećeg rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Akšamski sunnet se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-magribi, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

5. Jacija-namaz (noćni namaz)

Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt i salavati do dove, pa se diže na treći rekat.
Na stajanju trećeg rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Jacijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte fardi-l-‘išāi, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i uči: Et- tehijjāt do salavata, pa se diže na treći rekat.
Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se samo Bismilla i Fatiha.
Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, pa se preda selam.

 

Jacijski sunsunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunsunneti-l-`išāi, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata se sjedne i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Vitr-namaz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte-l-vitri, Allāhu ekber.
Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.
Nakon drugog rekata sjedne se i uči: Et-tehijjāt do salavata, pa se diže na treći rekat.

Na stajanju trećeg rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra, pa se dignu ruke kao kod iftitāhi-tekbira i izgovori Allāhu ekber, a zatim se ponovo stave na pojas (žene na prsa) i uči se Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: Rabbenā ātinā fi-d-dunjā haseneten ve fi-l-āhireti haseneten vekinā `azābe-n-nār.
Nakon trećeg rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Napomena:
Opisom pet dnevnih namaza saznali smo da između pojedinih namaza postoje sljedeće sličnosti:

- sabahski sunnet, sabahski farz, podnevski sunsunnet, akšamski sunnet i jacijski sunsunnet klanjaju se na isti način.
- podnevski, ikindijski i jacijski farzovi klanjaju se također na isti način.

- ikindijski i jacijski sunnet klanjaju se na isti način. U navedenih namaza postoje razlike samo u nijjetima.

Završavanje namaza

Čim predamo posljednji selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz završili, ali nam je Muhammed, a.s., preporučio da svaki namaz poslije selama ukrasimo učenjem zikra i namaske dove, u želji da nas Allah, dž.š., posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe. Stoga, ko uspije da nauči zikr i namasku dovu treba da ih iza svakog namaza prouči. Ko ne zna zikr i namasku dovu treba umjesto toga poslije svakog namaza proučiti Fatihu, i to na ruke podignute i otvorene prema nebu.
(Lijepo je da poslije svakog namaza proučimo Fatihu i to sa prijevodom, ako ga znamo.)

ZIKR i salavat

 

Alā Resūlinā salavāt!
Allāhumme salli `alā Muhammedin ve `alā āli Muhammed.
Subhānallāhi ve-l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber.
Ve l
ā havle ve lā kuvvete illā billāhi-l-`alijji-l-`azīm.

Ājetu-l-kursijja

E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
Allāhu lā-ilāhe illāhū, El-hajjul-kajjūm. La te'huzuhū sinetun ve-lā nevm. Lehū mā fi-s-semāvati ve mā fi-l-erd. Men zellezi ješfe'u `indehū illā bi iznih. Ja’lemu mā bejne ejdihim ve mā halfehum. Ve lā juhitūne bi šej'in min 'ilmihī illā bi-mā šā'e. Vesi'a Kursijjuhu-s-semāvāti ve-l-erda, ve-lā je'ūduhū hifzuhumā, ve Huve-l-'alijju-l-`azīm.

Tesbih:

Jā Rabbi ze-l-dželāli subhānallāh. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!)
Subhanallāhi dā'imeni-l-hamdu lillāh. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!)
Rabbi-l-ālemine te'ālā še'nuhū Allāhu ekber. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!)
Kebīren 'azīmen lā ilāhe illellāhu vahdehū lā šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve `alā kulli šej'in kadīr. Ve mā erselnāke illā rahmeten li-l-ālemīn.

Zikr (u prijevodu na bosanski jezik) i salavat:

Milostivi Bože, blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov, Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. Samo je Allah Bog, Allah je najveći! Nema stanja, kretanja niti snage bez Allahove pomoći!

Ājetu-l-kursijja:

Molim Te, dragi Allahu, spasi me od prokletog šejtana!
U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog!
Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji  On održava. Njega ne obuzima drijemež niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. Niko ne može kod Njega posredovati bez Njegove dozvole. On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih. Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju. Njegova vlast obuhvaća nebesa i Zemlju. Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora. On je Uzvišeni i Veliki.

Tesbih:

Uzvišeni Gospodaru, iskazujemo Ti poštovanje i klanjamo se pred Tvojim savršenstvom Subhānallāh!
(Tu treba reći 33 puta Subhānallāh)
Neprestano Ti na Tvojim darovima zahvaljujemo: El-hamdu lillāh!,(Tu se izgovori 33 puta El-hamdu lillāh)
Tvoju moć, veličinu i milost ističemo: Allāhu ekber.(Ovdje treba reći 33 puta Allāhu ekber) Samo je jedan Bog, Allah.
On je jedan i nema druga. Samo Njemu pripada sva vlast i moć. Samo je On dostojan da se hvali i veliča. On je Svemoćan. Mi smo te, Muhammede, poslali kao milost ljudskom rodu.

Zatim se dignu ruke i prouči namaska dova.

Namaska dova (koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza)

E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
El-hamdu lillāhi Rabbi-l- `ālemin, Ve-s-salātu ve-s-selāmu `alā Sejjidinā Muhammedin ve `alā ālihi ve sahbihi edžme’īn.
Allāhumme Rabbenā tekabbel minnā hāzihi-s-salāte kemā tekabbelte min `ibādike-s-sālihīn. Allahumme habbib ilejne-l-imāne ve-l-islāme ve-l-ihsān, ve kerrih ilejne-l-kufre ve-l fusūka ve-l-`isjān. Allāhumme Rabbenā ātinā fi-d-dunjā haseneten ve fi-l-āhireti haseneten, ve kinā `azābe-n-nār. Rabbi-dž’alnī mukīme-s-salāti ve min zurrijjetī, Rabenā ve tekabbel du’ā’. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve li-l-mu'minīne ve-l-mu'mināti, jevme jekūmu-l-hisāb. Amīn, āmīn, āmīn! Bi rahmetike jā Erhame-r-rāhimīn. Ve selāmun `ale-l-murselīn, ve-l-hamdu lillāhi Rabbi-l-`ālemīn! (El-Fātiha)

(prijevod na bosanski jezik)

Molim Te, dragi Bože, sačuvaj me od prokletog šejtana. U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog.
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova obilna milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda, a.s., njegov rod i drugove njegove.
Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Dragi Bože, omili nam iman i islam, a omrzni nevjerovanje i sva griješna djela. Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama, o Ti koji si Najmilostiviji! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.
Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim!
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova! (El-Fatiha)

 

 

NAMAZ

 

"Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz.  Namaz, doista, odvraca od razvrata i od svega sto je ruzno; obavljanje namaza je najveca poslusnost, a Allah zna sta radite!"

(El-Ankebuk - 45)

 

 

 

Namaz je posebna vrsta ibadeta. Kao takav, namaz je stub, temelj i osnova islama. To je prvi farz (stroga obaveza), posle ocitavanja Allahove dz.s. jednoce i priznavanje Muhammeda a.s. kao Allahovog poslanika (Kelimei-sehadet).

 

Namaz su klanjali svi Boziji poslanici od Adema do Muhammeda a.s.. Svrha namaza je da nas duhovno priblizi Allahu i da u nasoj svijesti ozivljava i jaca misao o Njemu. Vjernik se pomocu namaza uzdize svome Gospodaru, pa Ga spominje, moli i doziva.

 

Kaze Uzviseni Allah:

 

"Ja sam uistinu Allah, drugog boga, osim Mene nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj - da bi ti uvjek na umu bio." (Ta Ha - 13)

 

Da bi prikazao vjerniku koliko je namaz potreban i koristan covjeku, Allah dz.s. ga je u Kur'anu spomenuo na preko stotinu mjesta.

 

Kaze Allah dz.s.:

 

"Reci (Muhammede) mojim vjernicima neka klanjaju namaz."  (Ibrahim - 31)

 

"Redovno namaz obavljajte, narucito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte." (El-Bekare - 238)

 

Namaz je najbolji lijek za brige, strah i nemir koji snadu covjeka. Kaze Uzviseni Allah:

 

"Covjek je, uistinu, stvoren malodusan; kada ga nevolje snadu - brizan je, a kada mu je dobro - nepristupacan je, osim vjernika, koji namaz svoj budu na vrijeme obavljali." (El-Me'aridz - 19-23)

 

U sunnetu Allahovog Poslanika ima mnogo hadisa u kojima Muhammed a.s. nas upucuje na obavljanje namaza i njihovu vaznost i vrijednost. Muhammed a.s. je rekao:

 

"Islam se gradi na pet temelja: obozavanje samo Jednog Allaha, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadzdza."  (Muslim)

 

"Sta mislite, kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka, u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao, da li bi imalo prljavstine ostalo na njemu? 'Ne bi,' odgovorise prisutni, a Resulullah a.s. dodade: To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah brise pocinjene grijehe." (El-Buhari)

 

 

Enes r.a. kaze: 'Opsta oporuka Allahovog poslanika a.s. na samrti je bila :"Pazite na namaz i ono sto je u vasem vlasnistvu." S tim rijecima su prsa Allahovog Poslanika a.s. zahroptala na samrti, i gotovo da ih nije prestajao izgovarati.' (Ahmed, En-Nesai i Ibn Madze)