Prva hutba Muhammeda s.a.v.s.

Bismillahir-rahmanir-rahim

„Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem.
Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim.
U Njega vjerujem, Njemu sam zahvalan.
Uzdižem se od onih koji su prema Njemu nezahvalni.
Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan i Jedini.

Svjedočim da je Muhammed a.s. Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On poslao s uputom i vjerom istinitom, s lijepim savjetom i hikmetom, nakon što je neko vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika.

Onaj koji se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu, a onaj koji se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi.

Na prvom mjestu ja vam preporučujem da se Allaha bojite. To je najbolje što jedan od vas može preporučiti svom drugu.
Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio.
Nema boljeg savjeta od toga.
Nema boljeg ibadeta od toga.
Pobožan je samo onaj koji se čuva Allahovih zabrana. Samo time možete postići ono što želite na drugom svijetu. Sretan će biti na oba svijeta samo onaj koji potpuno i samo u ime Allaha izvršava sve obaveze i dužnosti prema Njemu. Allah vas upozorava (na Svoje odredbe i zapovjesti).
Allah je milostiv prema Svojim robovima.
On je taj čiji je Govor istina i čije će obećanje biti ispunjeno. U to nema nikakva sumnje, jer On kaže:

Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan.

Bojete se Allaha sada i ubuduće, tajno i javno.
A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još će mu veliku nagradu dati.
Onaj koji se bude Allaha bojao postići će ono što želi.
Bogobojaznost štiti čovjeka od kazne, čuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, a Gospodara njegova čini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža. Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama.

Ljudi, Allah vam je dao Svoju knjigu i pokazao Svoj put, pa uredno vršite svoje dužnosti i nemojte ni u čemu pregoniti. Činite dobra i pohvalna djela, dijelite i dajite kao što je i vama Allah dao.

 Snaga i moć pripada samo Allahu. Slavite i veličajte Allaha i radite za dobrobit ovog i onog svijeta. Ništa se ne može dogoditi niti pokrenuti bez Allahove volje. Allahu ekber. Snaga i moć pripada samo Allahu.“

Ovu hutbu je Božiji Poslanik učio na putu, blizu Medine. Tad je i prva džuma-namaz klanjana.
................................................
tekst preuzet: Vjeronaučni udžbenik - Rijaset Islamske Zajednice u BiH