Važnost žene

Mnogi vjernici koji vjeruju zaboravili su položaj žene u islamu i odnos Poslanika s.a.v.s. prema ženama. 

Zaista moramo napravit reviziju naših odnosa prama svemu, a posebno prama ženi.
Zašto baš ženi?
Zato što je ona jedan od Allahovih dokaza malo shvaćen od većine. Njeno stvaranje, malo shvačeno, njen položaj, njena krhka priroda i njena uloga slabo o tome razmišljamo.

Uzvišeni Allah u Suri Nur u 21 ajetu veli:

„Jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vaše vrste stvara ženu da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja, ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.“     

Obratimo dobro pažnju „to su zaista poruke za ljude koji razmišljaju“ o čemu bismo trebali razmišljati? Ako upšte razmišljamo a riječ je o ženi. Treba razmišljati o ženi kao biću, njenoj ulozi a ne kao objektu, kako većina razmišlja danas.

Zašto je toiki nered, nemir na zemlji među ljudima?

Zato što su mnogi zaboravili i zapustili izvor smirenosti i zato što slabo činimo ponašanjem da ta smirenost dođe do izražaja.

Ako je Gospodar rekao – Stvorio za vas žene da biste se uz njih smirili.

Zašto je dakle velika nesmirenost u društvu? Zato što je ta smirenost zatvorena, o njoj se ne razmišlja, ne možemo da je nađemo, malo smo njoj posvećeni.

Sjetimo se prve majke, hazreti Have, čije ime znači život. Dakle, ona je stvorena od živog bića od čovjeka, od rebra njegovog, dok Adem od zemlje.

Zbog toga Adem, Ademov život ne može biti potpun bez njenog života, kao i slast i vrijednost života, koji je kompletan upravo sa Ademom.

A mi hoćemo kompletan život bez nje, ili da ona samo bude tu kao objekat.

Majka, žena, sestra, kćerka, ona je radost, ona je ljubav, ona je nada, ona je nježnost, ona je snaga, ona je rodila Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda a.s.

Jedan velikan kad govori o ženi on kaže:

O ženo, ti si polovica društva ovog, ti si polovica zajednice zatim rodila si nam drugu polovicu, pa ti si doista cijela polovica, cijela zajednica. Ti si cijelo društvo.

Ona je stabilnost, ona je smirenost, ona je milost Zemlji, kao i podrška i oslonac, oslonac onima na Zemlji.
........................................................................................
odlomak predavanja Položaj žene u društvu - Sulejman Bugari