Kada je žena obavezna obaviti hadždž?

Žena je obavezna obaviti hadždž kada bude imala materijalnu mogućnost i nađe mahrema (šerijatskog pratioca) koji bi išao na hadždž s njom, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da putuje na razdaljini jednog dana i noći osim da s njom bude mahrem."

A u vjerodostojnom hadisu je došlo da je neki čovjek rekao: „O, Allahov poslaniče! Ja sam se zaista prijavio u tu i tu bitku a moja žena je otišla na hadždž bez mahrema."

- Pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Idi i obavi hadždž sa svojom ženom."
Ovo upućuje na to da ženi nije obavezan hadždž osim ako ima s njom mahrem koji je u stanju čuvati je na njenom putovanju i koji će voditi računa o njoj, a Allah Uzvišeni najbolje zna.