Islamsko ponašanja žene prema mužu

Žena je dužna prema mužu sljedeće:


Pokornost

Allah Uzvišeni naglašava da žena treba biti pokorna svome mužu. On kaže: «Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti!»

Pokornost supruge svome mužu, na način kako to Gospodar svjetova preporučuje, rezultiraće harmonijom u braku, a oponiranje tome rezultiraće disharmonijom i anarhijom.

Koliko je bitna pokornost žene spram njenog supruga najbolje će ilustrirati hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: «Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu!»

Ukoliko žena pokaže dovoljnu dozu pokornosti svome mužu, Vjerovjesnik, s.a.v.s, joj u predajama Ebu Hurejre, Enesa, r.a, i drugih, obećava ulazak u Džennet:

«Ako žena bude klanjala pet dnevnih namaza, postila ramazan, čuvala svoj moral i bude pokorna svom mužu, reći će joj se: Uđi u Džennet, na koja god vrata želiš!


Zahvalnost

Uz pokornost i poslušnost prema mužu, supruga treba da pokaže svojevrsnu zahvalnost na svemu što joj on učini. Ona ne smije postati nezahvalna ukoliko on uskrati samo jednu od njenih želja. Nažalost, to je služaj s velikim brojem žena. Na to upozorava i Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji od njega prenose 'Abdullah b. 'Abbas i 'Imran b. Husajn, r.a:

«Pokazan mi je Džehennem, pa sam vidio da su žene njegovi najbrojniji stanovnici, jer skrivaju istinu/jekfurne. Upitan je: Da li one skrivaju vjeru u Allaha? Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: One skrivaju dobročinstvo svog supruga. Nezahvalne su na dobročinstvu. Kada bi joj čitavog života činio dobro, a onda vidjela kod tebe samo nešto neugodno, rekla bi: Nisam kod tebe nikad ni vidjela dobra!»

Imam Nevevi nezahvalnost supruge na dobru i pažnji svoga muža i poricanju njegovih napora ubraja u velike grijehe, a Ibn Bettal tvrdi da će, na temelju prethodnog hadisa, nezahvalna osoba biti kažnjena i napominje da zahvalnost onome koji dobro čini spada u vjersku obavezu daroprimca.