Hazreti Aiša r.a.

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Aiša r.a. kaže: „ Došla mi je sirotica noseći svoje dvije kćerke, pa sam joj dala tri hurme (a to je bilo sve što je Aiša r.a. tada imala kod sebe), nakon čega je majka dala svakoj svojoj kćerci po hurmu i podigla treću prema ustima, da je pojede.
Međutim, njene dvije kćerke zatražile su i tu treću, pa je mati podigla hurmu koju je htjela pojesti i dala po pola hurme svakoj od njih dvije.
- To me zadivilo, kaže Aiša, r.a. pa sam to spomenula Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem koji je na to rekao:
`Allah joj je, radi te hurme, osigurao džennet i spasio je od džehenemske vatre`“.
.............................
Dr. Muhammed se`id Ramadan el-Buti - HAZRETI AIŠA r.a. majka pravovjernih