DUŽNOSTI ŽENE MUSLIMANKE

 

DUŽNOSTI ŽENE MUSLIMANKE      

 

Autor: hamza   
Sunday, 15 July 2007

Muhamed Ikanović, prof.

Nema osobe na ovom svijetu a da nema cilja i da nečemu ne žudi jer onaj ko nije takav je mrtav i prije kabura. Ono za čim neko žudi u životu može biti spas a i propast. Pored svih tih ciljeva jedini ispravni i spasonosni je onaj koji traže muslimani. Cijeli svoj život muslimanka traži put do Allahova zadovoljstva. Naravno, na tom putu islam nam je postavio upustva kojih se moramo pridržavati. Ili bolje rečeno dužnosti koje moramo izvršavati, a prostim jezikom rečeno jedan dio pravila ponašanja koja nam na jedan način garantiraju uspijeh na budućem svijetu. Kada govorimo o dužnostima žene muslimanke onda od tih osnovnih su:


 

Dužnosti prema Uzvišenom Gospodaru,

  Na prvo mjestu to znači priznanje da je Uzvišeni Allah njen Gospodar, Stvoritelj, Opskrbljivča i da se Njemu vraćaju sve stvari u njenom životu. Ovo jeste jednostavno za izgovorit ali je u praksi teže potvrditi. Mnogo je žena koje izgovaraju ove riječi, ili ako ih napomenemo negativno reagiraju na način: zašto to meni govoriš kao da ja to ne znam ili kao da ja u to sumnjam. Dok praksa ne potvrđuje iskazane riječi. Pa mnogi govore  Allah je moj Gospodar, ali životom govore da ima mnogo prečih stvari prije zadovoljstva Uzvišenog Allaha. Od traženja opskrbe na haram način, nepropisanog odijevanja, davanju prednosti strastima nad Allahovim propisima, ugađanju raznolikim prohtjevima nad istinskom pokornošću… i u nedogled ovako. Uzvišeni Allah je obavezao muslimanku na pokornost samo Njemu i nikome drugome, niti jednoj modnoj kući ili trendu koji joj se nameće us svakodnevnom životu. Taj ibadet nije ni vremenski ni prostorno ograničen nego biva u svakoj prilici i na svakom mjestu i u svakom segmentu života. Ovo je teško shvatiti ukoliko vjerovanje(akida) nije izgrađeno na ispravnim temeljima, na onima koje su gajile prve generacije muslimana a ne vjerovanje ispunjeno raznim vrstama sumnji, praznovjerja i koje je korigovano svakodnevnim običajima nametnutim od drugih.
Ibadet treba da ima posebno mjesto u životu muslimanke jer je to njena odskočna daska u upotpunjavanju vjere islama u njenom životu. Bez ibadeta islamski život je nezamisliv. Ibadet je potvrda iskrenosti onoga što kažemo, počevši od kelime i šehadeta pa dalje. Muslimanka vodi brigu o svojo čistoći, namazu, postu, zekatu, hadžu. Uči kako se upotpunjavaju ovi temelji vjere islama i to znanje primjenjuje u praksi. A za učinjeno dobro bit će podjednako nagrađena kao i muškarac, „I Gospodar njihov im se odaziva: Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi…“(Ali-Imran 195)

 Dužnosti prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem

Nakon ljubavi i pokornosti prema Uzvišenom Allahu dolazi ljubav i pokornost prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A to znači istinsko vjerovanje u njega, vjerovanje da je on došao s istinom, da je iskren u svome pozivanju, izvršavanje onoga što je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio. Slijeđenje Poslanika sallalahu alejhi ve sellem se ne ogleda u samom očitovanju toga jezikom nego je obaveza i svoj život usmjeravati onako kako nam je to on savjetovao. „Reci,  ako Allah volite mene slijedite.“ (Ali-Imran 31). A Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „ Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša niko od vas neće istinski vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegova oca, djeteta i svih ljudi.“ (Buharija). Samo Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaslužuje da bude pravi uzor. Ugledati se na bilo koga drugog je bespotrebno a pogrešno na nemoralne osobe koje ni svoj život nisu u stanju organizovati poput mnogih, glumaca, pjevača, i drugih čiji život počiva na nemoralu.

Dužnosti prema vjeri i pozivanju u nju
Kao i muškarac i žena muslimanka je obavezna da izučava svoju vjeru islam. Početak uvijek biva od izučavanja osnova vjere a potom opširnijeg izučavanja propisa kako bi osoba bila u stanju da i druge podučava tome. Naravno, na prvom mjestu od žene se traži da bude podrška muškarcu kada je u pitanju emanet vjere. Najbolji primjer toga je postupak Hatidže radijellahu anha kada je u potpunosti dala svoju podršku Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon dolaska iz pećine Hira i prvog primanja objave. Božiji Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kući došao pomalo uplašen ali Hatidža je povjerovala i njegovo poslanstvo i počela da ga bodri govoreći da to može biti samo objava od Allaha. Emanet prenošenja vjere podjednako treba da ponese i žena ka drugi stub društva. Svi ajeti i hadisi koji govore o obaveznosti prenošenja vjere podjednako obuhvataju i ženu. Islam treba da bude prioritet svih njenih pripadnika pa i žene. Mnogobrojni su primjeri žena koje su dale veliki doprinos na polju širenja islama i islamskog znanja. Jedan od najboljih primjera je majka pravovjernih Aiša radijellahu anha koja je bila poznata po poznavanju fikh pa su se čak nekih od ashaba vraćali po pitanju nekih mes'ela upravo Aiši radijellahu anha.

Dužnosti muslimanke prema samoj sebi

Kao i muškarac i žena se sastoji od tijela, duše i razuma. Kada govorimo o tijelu žena je dužna da povede brigu o svom izgledu i čistoći tijela. Ovdje se misli u njenoj kući dok nije dozvoljeno da svoje ukrase pokazuje van kuće i pred onim muškarcima koji joj nisu mahrem. Čistoća je dio vjere, kako nas uči naš Poslanik alejhis-salat ves-selam. Islam nam i zabranjuje da pretjerujemo u jelu pići, „Jedite i pijte ali ne pretjerujte…“ Znamo da pretjerivanje u jelu dovodi do debljanja a žena koja ne vodi brigu o svome izgledu može biti omražena kod svoga supruga. Preporučeno je da se žena pomalo i bavi tjelesnim aktivnostima ukoliko za to ima uslove jer to doprinosi zdravlju njenog tijela. Na drugom mjestu dolazi i briga o obrazovanju i jačanju intelektualnih sposobnosti. Već smo govorili o vrijednosti učenja vjere ali ne bi trebalo ni zapostavljati opšte obrazovanje, jer i za njim imamo potrebe u svome životu, „Traženje znanja je obaveza svakog muslimana“  (ibn Madže) Obaveza je i voditi brigu o svojoj duši,“Uspjeće samo onaj ko je očisti.“ Najbolja opskrba za dušu je takvaluk. Žena treba da odgaja kako sebe tako i svoje potomstvo na principima bogobojaznosti.

Dužnosti muslimanke prema roditeljima

Pravo roditelja je neopisivo veliko u islamu. Mnogo je ajeta i hadisa koji govore na tu temu. Muslimanka je dužna da čini dobročinstvo roditeljima prije braka, nakon stupanja u brak i bez obzira da li oni bili muslimani ili nevjernici, „ Ne može dijete nadoknaditi svome roditelju što mu je dužan osim da od bude rob pa ga njegovo dijete otkupi pa oslobodi.“ (Muslim) Imam Buharija bilježi predaju u kojoj je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitan o najvrijednijim djelima pa je rekao: Namaz u njegovo vrijeme, a potom dobročinstvo roditeljima…

Nastavit će se…………
Muhammed Ikanović, prof.