KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

TREBA NAM ODGOJA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Allahu Dragom hvala, nalazimo se u mubarek mjesecu Ša'banu, koji je poznat kao Muhammedov, a.s., mjesec. Tim povodom danas, kada smo, evo, na par koraka do mubarek mjeseca Ramazana, želim da razmislimo o nečemu što nam najviše fali u životu i bez čega ne možemo dospjeti u Allahovu, dž.š., blizinu. To nije krcato konto u banci, to nije skupo auto, to nije kuća trospratnica, to nije visoki ugled i porijeklo, to je ODGOJ – temelj naše vjere.

Braćo moja! Bez obzira što neki ljudi misle tako, odgoj se, ipak, ne stiče preko noći. I odgoj se ne stiče samim izvršavanjem ibadeta – namazom, postom, zekatom, hadžom... Odgoj se stiče vremenom kroz učenje.

A od koga ćemo naučiti kako se treba ponašati? Da li, možda, od prokletog šejtana? Ili, možda, od svog nefsa, koji vrlo često sarađuje sa prokletim šejtanom? Ili, pak, od onoga koga je Uzvišeni Allah odgojio, koga su ljudi prozvali ''Živi Kur'an'', koji je bio na najvišem stepenu morala i koji je poslan da odgoji ljude? A to je Muhammed, a.s.

Dakle, da bismo stekli odgoj, onda se jedan duži period moramo družiti sa Kur'anom i sa Hadisom. Naravno, i sa ljudima. Jer valja u praksi sprovesti ono što naučimo. Teorija bez prakse je poput dobre mašine koja se ne uključuje. Od nje nema fajde.

Poslušajmo sada nekoliko hadisa koji govore o lijepom ponašanju i pokušajmo bar neke od njih oživjeti u svom životu. Po mogućnosti, do Ramazana.

Počet ćemo sa hadisom u kome Poslanik, a.s., onima koji ustrajavaju u raspravi sve dok njihova ne bude ''zadnja'', onima koji ne vode računa o ''masnim vicevima'' i onima koji ne vode računa o svom ponašanju, poručuje sljedeće: ''Garantujem dvorac u najnižem dijelu Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio i u pravu; garantujem dvorac u sredini Dženneta onome ko ostavi laž, pa makar ona bila i u šali; i garantujem dvorac u najvišem dijelu Dženneta onome čije ponašanje bude lijepo.'' (Ebu Davud, Tirmizi i dr.)

Braćo moja! Da li nama, možda, ova Poslanikova GARANCIJA nešto znači?

Ima ljudi koji sebe smatraju muslimanima zato što imaju ''čisto srce'' i ''dobru dušu''. Ima ljudi koji sebe smatraju muslimanima zato što imaju ''muslimansko ime''. I ima ljudi, koji sebe smatraju vjernicima (mu'minima), a još uvijek nisu ni prethodnu stepenicu (Islam) pregazili. Misle da mogu raditi šta god hoće, jer redovno klanjaju, poste, zekat daju, bili su na hadžu i td. Svima njima Poslanik, a.s., poručuje: ''Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a muhadžir je onaj koji se udalji od onoga što je Allah, dž.š., zabranio.'' (Buharija)

Među navedenim muslimanima ima i onih koji vole da zabadaju nos tamo gdje im nije mjesto i koji vode brigu o tuđim poslovima, tuđim životima i tuđim mahanama, a ne o svojim. Njima Poslanik, a.s., poručuje: "Od ljepote čovjekovog Islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče." (Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Malik)

Naravno da to nije lahko. Pogotovo kada to postane čovjekova navika. Zato je Poslanik, a.s., znajući da se loša navika briše uvođenjem dobre navike, poručio ljudima: ''Ko god pomogne drugom u nevolji, Allah će njemu pomoći kad bude u nevolji na Ahiretu. Ko god pokrije sramotu jednog muslimana na ovome svijetu, Allah će prekriti njegovu sramotu na Ahiretu. Allah pomaže čovjeku, sve dok on pomaže svome bratu.'' (Ahmed)

Kada bismo poslušali ovaj Poslanikov, a.s., hadis, tada se naš Ummet ne bi nalazio u ovakvom jadnom stanju.

Braćo moja! Koliko samo ima ljudi koji u zabludi tumaraju, koji misle da Muhammedovom Ummetu pripadaju, a, ustvari, samo sebe varaju.

Poslanik, a.s., poručuje: ''Ne pripada mom Ummetu onaj koji nema poštovanja prema našim starijima, koji nema samilosti prema našim mlađima i koji ne poštuje pravo našega alima.'' (Medžme'uz-Zeva'id)

Završit ćemo sa hadisom u kome Poslanik, a.s., poručuje: ''Najdraži od vas su mi oni koji imaju najljepše ponašanje i oni će sjediti najbliže meni na Sudnjem danu. A najmrži od vas su mi oni koji su najlošijeg ponašanja i oni će od mene biti najdalje na Sudnjem danu.'' (Ahmed i Taberani)

 

Molim Dragog Allaha da nam omili Iman, Islam i Ihsan, a da nam učini mrskim nevjerstvo (kufr), griješenje (fusuk) i neposlušnost ('isjan). Amin.

Treba nam odgoja.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB