KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

29. džumade-l-ula 1436.H. / 20. mart 2015.g.

 

KAKVA SU NAM SRCA?


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah nas u Kur'anu obavještava da je Ibrahim, a.s., u dovi svoga Gospodara molio: ''Nemoj me osramotiti na Dan proživljenja! Na Dan kada ni imetak ni sinovi neće od koristi biti. Osim onome ko Allahu zdravog srcadođe.'' (Eš-Šu'ara, 87-89.)

  Braćo moja u Dini Islamu! Pred nama je, evo, još jedno proljeće. Vrijeme kada Sunce počinje jače da grije, zemlja da se ore i priprema za novo rađanje, a priroda da doživljava novo buđenje. To je dobra prilika za sve nas da razmislimo o tome kakva su naša srca?

Ako ste pažljivo saslušali prošlu hutbu i ako ste poslušali njene savjete, onda ste u proteklih par dana morali osjetiti kako vam je sa srca spao jedan dio tereta, kako vam je srce obasjano nurom imana i kako vam je srce postalo toplije.

To je ujedno znak da ste se malo približili svome Gospodaru, Koji u Hadis-i Kudsiju poručuje: ''Ko Mi se približi za pedalj, Ja se njemu približim za lakat. Ko Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Ko prema Meni ide lagahno, Ja prema njemu idem žureći.'' (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Do Gospodara se ne može doći preko noći. Njemu se dolazi lagahno. Korak po korak. Njemu se dolazi ustrajnošću (redovnošću) u ibadetima. Zato mi svakog dana, na svakom namazu, na svakom rekatu učimo i od Gospodara svoga išćemo: ''Uputi nas na put ustrajnosti.'' (El-Fatiha, 5.) To je Pravi put. Put koji vodi do Gospodara svih svjetova.

Braćo moja! Toplota i svjetlost u srcu su pogodni za rast plodnog bilja. Tako iz srca ustrajnog vjernika lagahno raste stablo, čiji je korijen čvrst, a krošnja bujna. Kad god pod njega dođeš, hem se od dunjalučke žege i stege skloniš, hem raznih plodova na tom stablu nađeš i nahraniš se. To je zdravo srce. Srce, koje je mehko kao duša.

            Međutim, ako od prošlog petka u svom srcu nismo osjetili promjenu na bolje, onda je to znak da smo otišli korak unazad, još dalje od svoga Gospodara, još dublje u zonu zbunjenosti.

Braćo moja! Kada se u srcu nur ugasi, onda srce postane mračno i hladno. U takvom srcu biljka ne može da raste. Ako i bude nešta onda je to kržljavo rastinje, sa oskudnim korijenom i nikakvom krošnjom. Na njemu nikada ne rodi nikakvo dobro. Po njemu niče samo trnje, koje ni hajvan ne voli. To je bolesno srce. Srce, koje je tvrđe od kamena.

A Uzvišeni Allah poručuje: ''A, zaista,ima kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.'' (El-Bekare, 74.)

Braćo moja! Nema jače tvrđave od čiste vjere – Islama! Zato vas pozivam, a posebno omladinu! Zakoračite na put zdravog vjerskog života i u vjeri potražite zaklon od svih zala i ''pegida'' ovog vremena! Nama trebaju jaka srca, čista i hrabra, svijetla i odvažna, koja shvataju probleme ovog vremena i njihovu opasnost po budućnost svih ljudi. Jačajmo svoja srca snagom naše vjere!

''Gospodaru naš, nemoj nas kazniti ako zaboravimo ili nešto nenamjerno zgriješimo! Gospodaru naš, nemoj na nas tovariti breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti! Pobriši grijehe naše, oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!'' (El-Bekare, 286.) Amin.

Kakva su nam srca.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB