KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

18. ša'ban 1436.H. / 05. juni 2015. god.

 

MUS'AB BIN 'UMEJR, R.A.


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Pod uticajem medija, cijeli nemuslimanski svijet i veliki dio muslimanskog svijeta termin ''džihad'' definiše kao ''sveti rat'' protiv nemuslimana. Zbog toga mnogi nemuslimani pozivaju na borbu (i rat) protiv Islama i zbog toga se mnogi muslimani, pogotovo ovi na Zapadu, stide što su muslimani. Neka ih je stid što se stide!

Danas sa ovog časnog mjesta želim da osvijetlim ovo časno djelo i da vam prenesem pravu definiciju džihada.

Džihad nije rat, pogotovo ne sveti, jer rat ne može biti svet. Džihad u prijevodu znači ''borba'', a on se definiše kao: ''Ulaganje truda (džuhd) u ostvarivanju ili odbrani pet islamskih zaštićenih vrijednosti, a to su: vjera, život, razum, potomstvo i imetak.''

Prema tome, džihad nije isključivo oružana borba radi odbrane Islama, nego i naš trud tokom školovanja, i naš trud i rad da bismo prehranili porodicu, i ženin trud da iznese svoju trudnoću do kraja, i naš trud da izgradimo i održimo džamiju i džemat i tako dalje.

Osoba koja ulaže navedeni trud naziva se MUDŽAHID (borac), a mudžahid koji izgubi svoj život naziva se ŠEHID (svjedok). A za šehida Allah, dž.š., je pripremio šest nagrada: "Sa prvom kapi krvi bit će im oprošteni grijesi, vidjet će svoje mjesto u Džennetu, bit će sačuvani od kaburskog azaba, bit će spašeni od strahota Sudnjega dana, na glave će im biti stavljene krune skrušenosti od dragulja, koje su bolje od dunjaluka i svega što je na njemu, oženit će se sa sedamdeset i dvije hurije i činit će šefa'at za sedamdeset svojih bližnjih!" (Tirmizi)

Poslušajmo sada jedan svijetli primjer šehida. Radi se, naime, o Poslanikovom, a.s., ashabu Mus'ab ibn 'Umejru, r.a., koji je među prvima primio Islam i postao šehid u bici na Uhudu.

Mus’ab je bio predvodnik siromašne muslimanske omladine. Bio je hafiz onog dijela Kur’ana, koji je do tada bio objavljen i prednjačio je u poznavanju islamskih propisa. Zbog toga ga je Muhammed, a.s., poslao u Medinu znatno prije Hidžre, kako bi podučavao Medinelije Islamu. Njegovim trudom veliki broj Medinelija je prihvatio Islam.

Mus'ab je zajedno sa ashabima učestvovao u bici na Bedru, kada je prvi put bio iskušan iman muslimana. Bio je od onih ashaba koji su u staroj i iznošenoj odjeći živjeli za Islam. Islam mu je bio zamjena za svilu, zlato i svaku dunjalučku udobnost.

Jednoga dana kada je Mus'ab prolazio pored ashaba sa kojima je bio Muhammed, a.s., Poslanik je rekao: "Nisam vidio ni jednog mladića u Mekki da je bio u tako velikoj udobnosti, kao što je to Mus'ab, pa ga je ljubav prema Poslaniku i Islamu odvojila od svega toga!" Ali, Mus'ab je bio zadovoljan i njegov iman je jačao.

Potom je došla bitka na Uhudu, u kojoj je bio među prvim borcima i herojima. Mus'ab je bio u centru bitke, štiteći Poslanika, a.s., i držeći zastavu. Jedan od mušrika mu je odsjekao desnu ruku, nakon čega je on uzeo zastavu u lijevu, pa mu je mušrik odsjekao i lijevu ruku. Zatim je Mus'ab prihvatio zastavu ostacima odsječenih ruku, naslonivši je na prsa i učeći: "Muhammed je samo Poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?..." (Ali Imran, 144), pa ga je mušrik ubio probovši ga kopljem.

Nakon završetka bitke, ashabi su ga donijeli kod Poslanika, a.s. Kada je Muhammed, a.s., vidio njegovo tijelo, rekao je: "Gledao sam te u Mekki, a da nije bilo nikoga ko je imao ljepšu i raznovrsniju odjeću od tebe, a evo te danas gledam prašnjavog od borbe i u najobičnijoj burdi."

Kada su ga htjeli ukopati, nisu imali ništa čime bi ga mogli pokriti, jer je na sebi imao samo jedan komad odjeće. Kada bi mu pokrili glavu, otkrili bi mu noge, a kada bi mu pokrili noge, otkrila bi mu se glava, pa je Muhammed, a.s., naredio da mu se odjećom pokrije glava, dok su mu na noge stavljeni listovi drveća.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam pomogne da ostvarimo i odbranimo islamske zaštićene vrijednosti. Amin.

Bin Umejr.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB