KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

 27. džumade-l-uhra 1436.H. / 17. april 2015.g.

 

ONAJ KOJI VOLI (EL-VEDUD)


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Evo, hvala Dragom Allahu, došlo je vrijeme da počnemo sa pripremama za dolazak mubarek mjeseca Ramazana. U ponedjeljak, akobogda, počinje mjesec Redžep, Allahov mjesec i jedan od četiri Časna mjeseca. Tim povodom danas želim da vas podstaknem na razmišljanje o tome šta nama znači ova sintagma ''Allahov mjesec''. U vezi s tim, danas ćemo se, akobogda, upoznati sa Allahovim lijepim imenom ''El-Vedud'' (Onaj Koji voli).

Za početak da vidimo šta Kur'an govori o tome koga Uzvišeni Allah voli:

''Allah, zaista, voli dobročinitelje (one koji svoja dobra djela ne obavljaju kako bilo, nego savršeno).'' (Bekare, 195.)

''Allah, zaista, voli one koji se često kaju i one koji se mnogo čiste (one koji ne čekaju ramazan ili Bajram da bi na sedždu pali i kojima nije svejedno čime će se očistiti poslije obavljene nužde).'' (Bekare, 222.)

''Allah voli strpljive (one koji, kada ih nesreća zadesi, ne kažu: 'Šta sam ja Bogu skrivio?', nego kažu: 'Mi smo Allahovi i mi se Njemu vraćamo).'' (Ali Imran, 146.)

''Allah, zaista, voli one koji se uzdaju u Njega (one koji ne strahuju za nafaku, nego se nadaju Allahovoj pomoći, to jest, kada krenu nešto da urade, onda rezultat tog djela prepuštaju Uzvišenom Allahu).'' (Ali Imran, 159.)

''Allah, zaista, voli pravedne.'' (El-Ma'ida, 42.)

''Allah će dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosne, koji će se na Allahovom putu boriti i ničijeg prijekora se neće bojati.'' (El-Ma'ida, 54.)

''Allah, zaista, voli pobožne (one koji ne traže mjesto gdje će se sakriti od Allaha, dž.š., nego razvijaju svijest o Allahovoj sveprisutnosti i zbog toga se grijeha klone).'' (Et-Tevba, 4.)

''Allah, zaista, voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.'' (Saff, 4.)

Zanimljivo je da Uzvišeni Allah u svim navedenim ajetima koristi glagol ''ehabbe'' (voljeti), a ne ''vedde'', dok, s druge strane, On Sebe naziva ''El-Vedud'', a ne ''El-Habib''. U čemu je razlika između ova dva imena? Riječ ''Hubb'' (voljenje) predstavlja unutrašnji osjećaj ljubavi prema nekoj osobi, dok riječ ''Vudd'' predstavlja vanjsko pokazivanje (dokazivanje) te ljubavi.

Dakle, kada Uzvišeni Allah nekoga voli, On mu Svoju ljubav dokazuje.

Poslušajmo sada šta o toj ljubav veli Poslanik, a.s.: ''Kada Allah zavoli čovjeka, pozove Džibrila (i kaže mu): 'Allah je zavolio tog čovjeka, pa ga voli i ti!' Kada ga Džibril zavoli, pozove stanovnike neba: 'Doista je Allah zavolio tog čovjeka, pa ga volite i vi!' Kada ga zavole stanovnici neba, Allah učini da ga prihvate stanovnici Zemlje.'' (Muslim)

Također se prenosi da je Uzvišeni Allah rekao Davudu, a.s.: ''O Davude, kada bi znali oni koji su se okrenuli od Mene koliko Ja želim da mi se vrate, iščezli bi od želje za Mnom. Ovo je Moja želja za onima koji su se okrenuli od Mene, pa kakva je onda Moja ljubav prema onima koji su se okrenuli Meni?!''

Braćo moja! Da bismo stekli Allahovu, dž.š., ljubav, onda treba da se ponašamo kao onaj, koga Uzvišeni Allah najviše voli, a to je Muhammed, a.s. A on je činio djela koja Allah, dž.š., voli.

U vezi s tim, Uzvišeni Allah poručuje: ''Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti!' – A Allah prašta i samilostan je.'' (Ali Imran, 31.)

Dakle, valja čitati i primjenjivati hadise. Poslušajmo sada i primjenimo nekoliko hadisa!

U Hadisi Kudsiju Uzvišeni Allah poručuje: ''Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh, kojim on sluša, njegov vid, kojim on gleda, njegove ruke, kojima on radi, njegove noge kojima on putuje. Ako šta zatraži, to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim." (Buhari)

Zatim, Poslanik, a.s., veli: ''Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira s kojom od njih da započneš: subhanallah, el-hamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber.'' (Muslim)

U drugom hadisu stoji: "Dvije su riječi lahke na jeziku, a teške na Mizanu (Vagi) i drage Gospodaru: 'Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-a'zim.' '' (Muslim)

 

Braćo moja! Neka vam je hairli i berićetli Allahov mjesec Redžep! Amin.

Onaj Koji voli.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB