KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


 21. zu-l-ka'de 1436.H. / 04. septembar 2015.g..


KAKVI SU NAM SAFFOVI (REDOVI)?


Uzvišeni Allah poručuje: ''Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.'' (Es-Saff, 4.)

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Jedno od najvažnijih pitanja današnjice, koje muslimani sami sebi treba da postave, jeste: Kakvi su nam saffovi (redovi)? S tim u vezi, danas ćemo, akobogda, poslušati nekoliko hadisa, koji govore o pravilnom formiranju saffova.

Ebu Mes'ud el-Bedri, r.a., prenosi: ''Allahov Poslanik, a.s., tapšao bi nas po ramenima prije namaza i govorio bi: 'Poravnajte i nemojte se razjedinjavati, pa da vam se srca razjedine. Neka iza mene (u saffu) budu stariji i učeni, zatim iza njih oni koji su im (u tome) bliski, a onda oni koji su bliski njima.' '' (Muslim, Ebu Davud, Nesa'i i Ibn Madže)

Kada Poslanik, a.s., kaže: ''Poravnajte!'', onda on od nas traži da vrhovi naših nožnih prstiju budu u jednoj liniji, kao u vojsci. Jer, namaz je rat protiv svoga nefsa i protiv šejtana, l.a. I sam naziv mjesta gdje boravi komandant – Imam, dovoljno govori. Mihrabje mjesto gdje se vodi rat.

Osim toga, ravnanje saffova ima i drugu važnost, o kojoj Poslanik, a.s., veli sljedeće: ''Izravnajte svoje saffove, jer poravnavanje saffova spada u (potpuno) obavljanje namaza.'' (Buharija, Muslim i Ebu Davud)

Dakle, ako saffovi nisu ravni, namaz je krnjav. Pa kako onda možemo očekivati da ga Allah, dž.š., primi? Niko ne vole krnjave stvari. Svi mi krnjave stvari bacamo u smeće.

Zatim, Poslanik, a.s., od nas traži da popunimo praznine u saffovima, pa veli: ''Zbijte svoje saffove, približite ih i izravnajte vratove! Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, ja zaista vidim kako se šejtan provlači između vas i popunjava praznine u saffu, baš kao da su crne ovce.'' (Ebu Davud i Nesa'i)

Dakle, prokleti šejtan želi da u našim saffovima budu praznine, kako bismo cijeli namaz proveli u mislima: ''Što li se to Mujo udaljio od mene? Da se nije šta naljutio na mene? Da me možda ne mrzi?'' I tome slično. Time prokleti šejtan želi da zavadi ljude i da razjedini džemat.

Da se to ne bi desilo Poslanik, a.s., nam je objasnio koliko to treba da se približimo jedan drugom kako bi saff bio popunjen, pa veli: ''Ispravite saffove, izravnajte ramena, popunite praznine, blago se prislonite uz ramena vaše braće i ne ostavljajte šejtanske praznine! Ko spoji saff, Allah će ga spojiti (sa Svojom milošću), a ko ga prekine, Allah će prekinuti (pomagati) njega.'' (Ebu Davud i Nesa'i)

Iako Poslanik, a.s., za prvi saff kaže da je najbolji, čime, ustvari, poziva ljude da se bore za njega, on ipak prednosti prvog saffa daje određenim osobama, prvenstveno učevnijim i starijim.

U vezi s tim Ebu Malik el-Eš'ari, r.a., kaže: ''Hoćete li da vas obavijestim o namazu Poslanika, a.s.? Prouči se ikamet, pa se u saffove poredaju odrasli ljudi, a za njima dječaci, a onda im Poslanik, a.s., klanja.'' (Ebu Davud)

Što se tiče ženskih saffova, za njih važe ista pravila kao i za muške. Uz dva izuzetka.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Najbolji saff za muškarce je prvi, a najgori posljednji. Najbolji saff za žene je posljednji, a najgori prvi.'' (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesa'i)

A Ibn Abbas, r.a., veli: ''Klanjao sam pored Poslanika, a.s., a Aiša je bila iza nasi klanjala je s nama.'' (Nesa'i)

Braćo moja! Ispravnost naših saffova u džamiji je uslov za ispravnost svih ostalih naših odnosa. Nažalost, općenito stanje u našem džematu, zatim u Islamskoj zajednici Austrije, pa i u čitavom muslimanskom svijetu pokazuje da naši saffovi nisu dobro poredani. Zato upućijem apel svim muslimanima –Popunite, poravnajte i zbijte saffove! Pred nama su zaista teški dani.

I na kraju, braćo moja! Govor o pravilnom redanju saffova neće imati nikakvog smisla, ako ne budemo redovno dolazili tamo gdje se saffovi redaju – u džamiju.

Završit ćemo ajetom, u kome Uzvišeni Allah poručuje: ''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nemojte se razjedinjavati!'' (Ali Imran, 103.)

Kakvi+su+nam+saffovi.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB