KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

  

13. zu-l-ka'de 1436.H. / 28. avgust 2015. god.

 

SURA KEHF

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji nam je objavio suru Kehf. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., koji nam je prenio suru Kehf i ostavio nam u amanet da je redovno petkom učimo da bi nam ona bila zaštita od prokletog Dedžala.

Braćo moja u Islamu! Danas, kada započinjemo petu godinu našeg druženja, kratko ćemo se, akobogda, upoznati sa surom Kehf (Pećina), koja se nalazi negdje na polovini Kur'ana. Ona je objavljena u Mekki i ima 110 ajeta. Dobila je naziv po kazivanju koje sadrži a vezano je za grupu mladića koji su se, radi očuvanja svoje vjere, povukli u Pećinu. Direktni povod objave ove sure je bio događaj kojeg prenosi Ibn Abbas, r.a.:

"Kurejšije su poslali En-Nadra ibn el-Harisa i ’Ukbe ibn Ebi Mu’ajta židovskim svećenicima u Medinu, rekavši im: 'Pitajte ih o Muhammedu i opišite im njegova svojstva, jer su oni ti kojima je data knjiga (Ehlu’l-Kitab) i oni imaju znanje o poslanicima koje mi ne nemamo!'

Krenuli su njih dvojica i došli do Medine, a onda su pitali židovske svećenike o Allahovom Poslaniku, a.s., opisujući im njegovu misiju i navodeći neke njegove riječi. Svećenici su im rekli: 'Pitajte ga o troje, pa ako vas obavijesti o tome, onda je on poslanik. U suprotnom je on lažac, pa odlučite o njemu kako hoćete. Pitajte ga o mladićima koji su u davna vremena živjeli, šta je s njima bilo, jer o njima kruži čudna priča. Pitajte ga o čovjeku koji je mnogo putovao i koji je obišao i Istok i Zapad Zemlje, šta je s njim bilo? I pitajte ga o duši, šta je to. Ako vas obavijesti o tome, onda je on vjerovjesnik, pa ga slijedite!'

En-Nadr i ’Ukbe su se vratili Kurejšijama i obavijestili ih o onome što su im rekli židovski svećenici. Kurejšije su zatim došli i pitali Vjerovjesnika, a.s., o tome, pa im je on rekao: 'Obavijestit ću vas o onome o čemu ste me pitali sutra', a nije rekao - ako Bog da. Otišli su od njega. Prošlo je zatim petnaest noći a da mu Džibril nije došao sa objavom, pa su stanovnici Mekke digli uzbunu, rekavši: 'Muhammed nam je obećao dati informaciju sutra, a danas je petnaesti dan u kome smo osvanuli a on nas još uvijek nije obavijestio o onome o čemu smo ga pitali.'

Poslanik, a.s., se rastužio zbog zadržavanja objave i zbog onoga što su govorili stanovnici Mekke, a onda mu je od Uzvišenog Allaha došao Džibril sa poglavljem koje govori o stanovnicima Pećine. U njemu je bio prigovor na njegovu tugu zbog Mekkelija i obavještenje o onome o čemu su ga pitali - o mladićima iz Pećine i čovjeku koji je mnogo putovao, a objavljen je i ajet : 'Pitaju te o duši', koji je, inače, smješten u suri Isra'. ''

Čitajući suru Kehf otkrit ćemo da ona upućuje prijetnju svima onima koji, poput Dedžala, miješaju Istinu sa neistinom, koji pokušavaju od čiste svjetlosti Istine da naprave neku vrstu sivila (širka) u kojem se ne zna ko je ko, ni šta je šta, gdje se ne zna ko je Bog a ko čovjek, gdje čovjek hoće da bude bog. Ne'uzu billah!

Sura Kehf napada ideju širka, kao najveću opasnost svih vremena. Ona posebno napada jedan od njegovih konkretnih oblika a to je tvrdnja da "Bog ima dijete". Na toj ideji su građeni, a i danas se grade razni oblici odnosa među ljudima, narodima i kulturama. Zbog te ideje su vođeni, a i danas se vode mnogi dugi i krvavi ratovi.

Sura Kehf želi da zaštiti Istinu od svih sličnih ideja u bilo kojem vremenu. Ona muslimanu pomaže da ostane čvrsto u okrilju tevhida i štiti ga od uticaja svih opasnih ideja. Pri odbrani tevhida sura iznosi nekoliko primjera kao što su: slučaj mladića Pećine, slučaj dva vlasnika vinograda jednog zahvalnog i drugog nezahvalnog, slučaj Musa, a.s., i hzr. Hidra, te slučaj Zulkarnejna, a.s. Svi navedeni slučajevi su pomogli Poslaniku, a.s., da dokaže istinitost i ispravnost Puta kojim ide i kojem poziva.

Braćo moja! Čitajmo suru Kehf, i na arapskom jeziku a i u prijevodu, i razmišljajmo o njenim porukama! I po mogućnosti, naučimo prvih ili posljednjih deset ajeta napamet!

 

Molim Dragog Allaha da nas kroz redovno učenje sure Kehf petkom zaštiti od prokletog Dedžala i njegovih sljedbenika. Amin.

Kehf.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB