KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


05. redžeb 1436.H. / 24. april 2015.g.

 

HADIS O 73 GRUPACIJE


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U sklopu priprema za dolazak mubarek mjeseca Ramazana, danas ćemo se, akobogda, kratko osvrnuti na najcitiraniji hadis u povijesti Muhammedovog, a.s., ummeta, a on glasi: "Podijelili su se Židovi na sedamdeset i jednu skupinu, Kršćani na sedamdeset i dvije skupine, a podijelit će se moj Ummet na sedamdeset i tri skupine."(Ebu Davud i ostali).

U drugoj predaji se još dodaje: ''Sve će u vatru, osim jedne, a to je džemat.''

Ovaj hadis je vjekovima bio predmet rasprave među muslimanima – koja će to grupa muslimana biti spašena? Ko spada u džemat? Drugim riječima, ovaj hadis je muslimane, umjesto na jedinstvo, podstakao na podjele.

Muslimani su se podijelili ne na 73, nego na 173, pa čak možda i na više skupina, ne shvatajući da broj 70 ukazuje na mnoštvo, a ne na konkretan broj skupina, što su, inače, dokazali i Židovi i Kršćani, koji su se, nakon izricanja ovog hadisa, podijelili na još više skupina.

Muslimani su se zbog nepravilnog razumijevanja ovog hadisa, oglušili na Allahovu, dž.š., naredbu: ''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nemojte se razjedinjavati!'' (Ali Imran, 103.)

Podijelili su se u dvije velike skupine: ''Ehli Sunne vel-džema'ah'' (Sljedbenike Sunneta i džemata, to jest, Sunnije) i ostale (Šije), čime su prekršili Allahovu, dž.š., naredbu:''O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!'' (Ali Imran, 102.)

Tom podjelom su, pored raznih frakcija, nastale i nacije u islamskom svijetu, čime su se muslimani oglušili na islamsko pravilo: ''Nema pristrasnosti (šovinizma) u Islamu.''

I, upravo, zbog tog nacionalizma, muslimani su prestali da budu braća. Vi danas ne možete tek tako otići u Islamsku državu Saudijsku Arabiju ili u Egipat ili u Siriju itd. Ne možete tek tako dobiti pravo na život u tim zemljama. A o vjenčanju sa njihovim državljanima da i ne govorimo.

Sve se svelo samo na puki interes i na borbu za vlast i bogatstvo. Ostvarilo se ono što je Poslanik, a.s., još davno najavio u svom hadisu, rekavši:

''Raznorazni narodi će se okupljati oko vas isto kao što se gladni ljudi okupljaju oko sofre!'' Neko upita: ''Je li zbog toga što će nas biti malo, o Allahov Poslaniče?'', a Poslanik, a.s., reče: ''Ne, naprotiv, bit će vas mnogo, ali ćete biti poput riječnog mulja i pjene. Allah će iz srca vaših neprijatelja ukloniti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti vehn.'' Neko upita: ''Allahov Poslaniče, šta je to vehn?'', a Poslanik, a.s., reče: ''Vehn je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!'' (Ebu Davud)

Braćo moja! Zbog ovih podjela muslimani su izgubili snagu.

Kada su jednog našeg alima upitali: ''Šta se ovo dešava u islamskom svijetu. Zar nije Allah rekao: ''A snaga je kod Allaha, kod Poslanika Njegova i kod vjernīkā.'' (El-Munafikun, 8.) Pa gdje je ta snaga kod vjernika?'' Alim je odgovorio: ''Vi ste pogrešno postavili pitanje. Nije u pitanju gdje je snaga, nego je u pitanju gdje su vjernici?''

Gdje je iman? To je naš problem!!!

Dakle! Ko će od muslimana u Vatru, a ko će biti spašen?

Jedino ispravno tumačenje navedenog hadisa jeste da će u Vatru ući oni muslimani, koji sebe budu izdvajali od drugih muslimana i koji budu razbijali svoj lokalni džemat, što, inače, čine licemjeri (munafici).

Njima Uzvišeni Allah poručuje: ''Tebe se (Muhammede) ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti i On će ih o onome što su radili obavijestiti.'' (El-En'am, 159.)

Odnosno, spašeni će biti oni muslimani, koji pozivaju na jedinstvo svih muslimana u svijetu i koji se, pri tome, drže svoga lokalnog džemata, izgrađuju ga i rade na njegovom jedinstvu.

Braćo moja! Niko od nas nije zadovoljan stanjem u Ummetu. Zato je vrijeme da nešto poduzmemo. Da nešto promijenimo. Uzvišeni Allah daje rješenje za to: ''Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.'' (Er-Ra'd, 11.)

Dakle, promjena u svijetu će doći sa našom ličnom, pojedinačnom promjenom NA BOLJE. Zato, iskoristimo ovo vrijeme priprema za dolazak mubarek mjeseca ramazana na način da poradimo na svome imanu! Krenimo lagahno sa što češćim izgovaranjem Šehadeta, a onda prijeđimo na redovno obavljanje namaza. I u sve to uključimo i svoje porodice! Rezultat će se, akobogda, vrlo brzo vidjeti i osjetiti. I u našem džematu i u cijelom islamskom svijetu.

Molim Dragog Allaha da nam podari berićet u Redžepu i Ša'banu, i da nas hairli uvede u Ramazan. Amin. 

Hadis o 73 grupacije.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB