KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

ASHABI KOJI SU SPOMENUTI U KUR'ANU

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.'' (Et-Tevba, 100.)

Braćo moja u Dini Islamu! Prvi muslimani, koje spominje Uzvišeni Allah, jesu Muhammedovi, a.s., ASHABI. To su ljudi koji su se susreli sa Muhammedom, a.s., i prihvatili njegovo poslanstvo, a zatim umrli kao muslimani. Oni su najbolja generacija ljudi, koja se ikada pojavila na Zemaljskoj kugli. Allah je njima zadovoljan i kao nagradu podarit će im vječni Džennet. Kao što je zadovoljan i generacijama koje dolaze iza njih – AHBABIMA, koji se ugledaju u ashabe i slijede ih. I njima će Dragi Allah dati istu nagradu.

Prema tome, ko god želi da uđe u Džennet, treba da slijedi Poslanikove, a.s., ashabe. Prvenstveno četvericu najboljih, kojima je Poslanik, a.s., još za njihova života obećao Džennet. To su prva četverica (pravednih) halifa: Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, r.a. Za njih je Muhammed, a.s., rekao: ''Držite se moga sunneta i sunneta upućenih halifa, koji će doći poslije mene! Čvrsto ih se držite!'' (Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže)

Među ashabima imaju još dvojica, koje danas želim posebno istaknuti, jer su spomenuti u Kur'anu.

Prvi od njih jeste Isa, a.s. O njemu smo prije govorili i govorit ćemo opet, akobogda, drugom prilikom. Nas danas samo zanima po kojem osnovu je on ashab?

Prema sljedećem. Isa, a.s., je živ, uzdignut je na drugo nebo i tamo čeka dozvolu Uzvišenog Allaha da se vrati na Zemlju. On se susreo sa Muhammedom, a.s., za vrijeme Mi'radža. A kada se bude vratio na Zemlju, on će do svoje smrti slijediti sunnet Muhammeda, a.s. Dakle, pravi ashab.

 Drugi ashab, koji je spomenut u Kur'anu, jeste Poslanikov, a.s., miljenik i poznati vojskovođa Zejd ibn Harise. On je kao dječak pao u ropstvo i bio je prodan na Mekkanskoj pijaci Ukaz. Kupio ga je Hakim ibn Huzame ibn Huvejlid i poklonio ga svojoj tetki Hatidži, r.a. Kasnije ga je hzr. Hatidža poklonila Muhammedu, a.s.

Kada su Zejdov babo Harise i amidža Ka’b saznali da se Zejd nalazi u Mekki u vlasništvu Muhammeda b. Abdullaha, sakupili su novac i krenuli su da ga otkupe. Muhammed, a.s., je odbio da uzme otkupninu i ponudio je Zejdu da izabere – ili da ide sa svojim babom i amidžom ili da ostane kod njega. Na očevo zaprepaštenje, Zejd je odlučio da ostane sa Muhammedom, a.s.

Nako toga je Muhammed, a.s., obznanio Mekkelijama da je Zejd njegov sin, pa su ga tako i zvali – Zejd b. Muhammed. Međutim, kada je objavljen ajet o zabrani adopcije (usvajanja djece), ljudi su ga ponovo počeli zvati Zejd b. Harise.

Njega je Poslanik, a.s., oženio sa Zejnebom bint Džahš. Nažalost, taj brak je Zejneba prihvatila iz stida da odbije Poslanikovo, a.s., posredovanje. Tako je, na kraju, njihov brak propao. Pošto se osjećao odgovornim za propast tog braka, Poslanik, a.s., se oženio sa Zejnebom, a Zejdu je izabrao drugu ženu, Ummi Kulsum bint Ukba. Na taj način je Poslanik, a.s., ličnim primjerom dokinuo džahilijetski običaj prema kome je muškarcu bilo zabranjeno da se oženi sa ženom, koju je razveo njegov posinak.

Upravo o tome govori 37. ajet sure El-Ahzab, u kome je i spomenut ashab Zejd, r.a.

Veliki vojskovođa Zejd b. Harise pao je kao šehid u bici na Mu’ti, koja je vođena protiv Bizantinaca osme godine po Hidžri. Tada je imao pedeset i pet godina. Neka mu se Dragi Allah smiluje.

Braćo moja! Budimo od onih koji slijede ashabe! A nemojmo biti od onih koji ih vrijeđaju i proklinju, jer je Poslanik, a.s., rekao: ''Ko psuje moje ashabe, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.'' (Muslim)

I spremajmo se, braćo draga! Spremajmo se za susret sa posljednjim ashabom! Spremajmo se za dolazak Isa, a.s.!!!

Bila je ovo moja 200. džumanska hutba u ovom džematu.

 

Molim Dragog Allaha da bude zadovoljan nama i da nam podari vječne ljepote Dženneti Firdevsa. Amin.

Ashabi u Kur'anu.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB