KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

10. rebiu-l-ahir 1436.H. / 30. januar 2015.g.

 

SJEĆANJE NA SMRT


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu ćete u potpunosti dobiti plaće vaše. Ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo uživanje.'' (Ali 'Imran, 185.)

Braćo moja u Islamu! Uzroci svih problema, koji se javljaju na ovome svijetu, jesu varljivo uživanje i lažna nada da će to varljivo uživanje vječno trajati.

S toga Poslanik, a.s., opominje: ''Često se prisjećajte onoga što prekida sva uživanja (tj. smrti)!'' (Tirmizi)

  Šta je to smrt?

''Smrt je most koji sjedinjuje ašika sa Voljenim." (Rabija Adevija) Smrt je nestrpljivi "prijelaz preko praga", novo buđenje i nastavak priprema za susret sa svojim Gospodarom. Tako smrt vide vjernici. Zato je za njih Dunjaluk tamnica, a Ahiret Džennet.

A za nevjernikesmrt je jedan strašan događaj. To je zadnji pozdrav sa svim slastima, rastanak sa svojim novčanikom i sa svim slikama u njemu, putovanje praznih dlanova u nepoznatom pravcu. Zato je za njih Dunjaluk Džennet, a Ahiret tamnica.

Braćo moja! Naš džemat je, što je ne tako česta pojava, u proteklih mjesec dana na Ahiret ispratio troje svojih džematlija, čija je starosna dob bila 69, 44 i 27 godina. To je svima nama, a pogotovo meni, koji sam po prvi put gasulio osobu mlađu od sebe, opomena i jasan znak da smrt ne bira starosnu dob, te da treba da sebi izbijemo iz glave misao o dugom ili vječnom životu na Dunjaluku i da pod hitno treba da počnemo sa pripremama za vječni život na Ahiretu.

U vezi s tim, poslušajmo jedan zanimljiv događaj.

Jednom prilikom je neki čovjek prišao Ebu Derdau, r.a., i reče mu: 'Želio bih da budem dobar čovjek, ali moje srce je bolesno. O imamu, ima li lijeka za mene?'

'Sine moj', reče Ebu Derda, 'klanjaj što više dženaza, obilazi bolnice i mezarja; to će zasigurno tvoju bolest izliječiti.'

Ovaj čovjek je te savjete bez pogovora poslušao i primijenio ih u svome životu; klanjao je dženaze, posjećivao mezarja, obilazio bolesne. Ali, srce njegovo je i dalje ostajalo tamno i uznemireno. Stoga, on opet ode Ebu Derdau i požali se; 'O imamu, poslušao sam tvoj savjet, ali moje je srce još uvijek tvrdo, da tvrđe biti ne može. Od tvog savjeta nisam imao nikakve koristi.'

'Dok si klanjao dženaze,' reče mu Ebu Derda, 'da li si ikada pomislio: 'Ovo ja ležim na tabutu i meni klanjaju dženazu. Skinuli su sa mene odjeću, oduzeli mi bogatstvo i položaj, žena mi je sada hudovica, a djeca siročad. Položit će me u crnu ilovaču, ni mrve moći više ne posjedujem, vezan sam bez konopca i bez lanca; sam sam tu sa svojim djelima, i uskoro će doći dva meleka da me ispitaju o njima. Šta da činim sam u ovoj kući mraka!?'

'Ne', odgovori čovjek, 'takvo nešto mi nije palo na pamet.'

'Nećeš imati koristi ako budeš klanjao dženazu na način kako si to do sada činio,' reče Ebu Derda, 'naprotiv, to će ti još više ocrniti srce. Sada idi i klanjaj ih opet, ali imaj na umu ovo što sam ti rekao.' "

Braćo moja! Smrt se može malo odgoditi održavanjem rodbinskih veza i davanjem sadake, ali se smrt ne može izbjeći.

Uzvišeni je rekao: ''Gdje god da bili, smrt će vas stići, pa makar bili i u kulama visokim.'' (En-Nisa', 78.)

Zato, razmišljajmo o dolasku smrti i nemojmo dopustiti da nas smrt iznenadi i prevari.

Pri tome budimo svjesni da ćemo sa Dunjaluka ponijeti samo svoja djela i tuđe hakkove (dugove, uvrede i sl.). Zato, što prije vratimo tuđe hakkove i svedimo sami sebi račune za svoja djela, prije nego što nam Svevišnji Sudac presudu donese. Najbolje je da te račune svodimo redovno, svakog dana. Da molimo Dragog Allaha da nam primi dobra djela, a oprosti loša. Tako rade pametni ljudi.

Smrt.doc
Microsoft Word Dokument 33.5 KB