KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


18. zu-l-hidždže 1436.H. 02. oktobar 2015. god.

 

RIJEČ-DVIJE O ŠIIJAMA


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Ti nemaš ništa sa onima koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti, pa će ih On o onome što su radili obavijestiti.'' (El-En'am, 159.)

Braćo moja u Dini Islamu! Jedna od najjačih stranaka, koje su se pojavile u Islamu, jeste Ši'atu 'Ali (Alijina stranka), poznatija kao Šiije. Ona je svojim djelovanjem obilježila prošlost, obilježava sadašnjost i obilježit će budućnost Islama. Tim povodom danas želim da vam iznesem nekoliko činjenica o ovoj stranci, kako bismo stekli bolju predstavu o njoj.

Dok jedan dio uleme Šiije naziva ogrankom Islama, većina uleme ih naziva sektom, koja je podijeljena na 32 skupine. Najznačajnija i najbrojnija skupina Šiija nalazi se u Iranu i poznata je pod imenom Isna 'ašerije (Sljedbenici 12 imama). A od poznatijih skupina još se spominju Ismailije, koji prihvataju 7 imama i Zejdije koji prihvataju 5 imama. Od ostalih manjih skupina nama su najpoznatije Alevije, koji su po novom Zakonu o Islamu u Austriji priznati kao posebna vjerska skupina. A poznato je i to da ovoj skupini pripada i sirijski predsjednik Bašar El-Asad.

Korijeni Šiizma se se javili još onog dana kada je Muhammed, a.s., preselio na Ahiret. Tada su neki ljudi izašli sa stavom da je umjesto Ebu Bekra, r.a., halifa trebao biti Alija, r.a. Međutim, temelji Šiizma su postavljeni nešto kasnije, u vrijeme hilafeta Osmana ibn Affana, r.a. Te temelje je udario jevrej iz Jemena koji se zvao Abdullah ibn Seb’a. On je obilazio muslimanske pokrajine šireći propagandu među muslimanima. Govorio im je da je hilafet nepravedno uzurpiran, te da je halifa trebao biti Alija, r.a. – ''Muhammedov, a.s., nasljednik i pečat halifa''. Njegova propaganda je urodila plodom i rezultirala je ubistvom halife Osmana, r.a.

Nakon toga je Šiizam nastavio da razvija i širi svoje učenje kroz organizaciju Haridžije, koja je nastala nakon bitke na Siffinu, da bi procvat svog učenja Šiizam doživio 1501. godine kada ga je Šah Ismail proglasio službenim vjerovanjem u Safevijskoj Perziji, prethodnici današnjeg Irana.

Sada ćemo se upoznati sa nekoliko tačaka njihovog učenja, odnosno, zablude.

  • Šiije vjeruju da je vjerovanje u nepogrešivost njihovih imama, među kojima je prvi bio Alija, r.a., sedmi imanski šart. Prema tome, onaj ko ne vjeruje u ovaj šart smatra se kafirom.

  • Po službenom šiijskom učenju, Mushaf koji mi učimo je neispravan. Jedni smatraju da je pravi Mushaf bio na čuvanju kod Alije, te da ga je Ebu Bekr odbio prihvatiti. Drugi smatraju da pravi Mushaf ima 7.000 stranica. Dok treći smatraju da postoji Fatimin Mushaf, koji je tri puta veći od našeg i u kome nema ni jednog harfa iz našeg Mushafa. Time, ustvari, u vodu pada najvažniji izvor Šerijata – Kur'an, čime se gubi smisao bilo kakvog govora o islamskom učenju ove grupacije.

  • Šiije proklinju najodabranije ashabe poput Ebu Bekra, Omera, Osmana i Ebu Hurejre, r.a., kao što proklinju i Poslanikove, a.s., supruge, a naročito Aišu, r.a., smatrajući ih nevjernicima. Njihova mržnja ide do te mjere da ne prihvataju hadise, koje prenose navedeni ashabi. Time, ustvari, u vodu pada i drugi izvor Šerijata – Hadis. Pa tako Šiije nedostatak hadiskih predaja nadomještaju izrekama i izmišljenim hadisima, koji se prenose od njihovih ''nepogrešivih'' imama.

  • Šiije dozvoljavaju privremeni (Mut'a) brak, džumu klanjaju samo na jednom mjestu i to u Teheranu, smatraju da je hadž na Kerbeli veći od hadža u Mekki, dozvoljavaju lažno predstavljanje (Tekijja), prilikom klanjanja namaza ispod čela stavljaju pločicu koja je napravljena od zemlje sa Kerbele, bičujući se oplakuju h. Husejna i tako dalje.

Braćo moja! Nadam se da će nam od danas biti malo jasnija slika o tome ko su ljudi koji su u proteklih 14 vijekova neprestano zabadali nož u leđa muslimana, koji i danas uz podršku nemuslimana podržavaju razdor i ubijanje muslimana u Palestini, Libanu, Siriji, Iraku, Jemenu i Saudijskoj Arabiji, koji u medijima potpaljuju vatru, a u praksi njeguju lijepe odnose sa Izraelom pri čemu u tajnosti pripremaju vojsku od 70.000 Isfahanskih židova, koji će se uskoro pridružiti prokletom Dedžalu.

 

Molim Dragog Allaha da nas sačuva od svih zabludjelih ljudi i od njihovih nakaradnih djela. Amin.

Siije.doc
Microsoft Word Dokument 41.5 KB