KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

20. džumade-l-uhra 1436.H. / 10. april 2015.g.

 

KULTURA PONAŠANJA U DŽAMIJI (4. DIO)


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Današnja hutba će, akobogda, biti nastavak prošlogodišnjeg serijala hutbi u kojima smo govorili o kulturi ponašanja u džamiji. Naime, danas želim da vam ukažem na još nekoliko stvari, koje sam propustio spomenuti u spomenutim hutbama, a za koje smatram da bismo svi trebali znati i, što je još važnije, pridržavati ih se.

Na samom početku želim da vas podsjetim na vrlo važan sunnet prilikom ulaska u džamiju, a to je klanjanje dva rekata Tehijjetul-mesdžida prije sjedanja. Koliko je važan ovaj namaz dovoljno govori činjenica da je Poslanik, a.s., podizao ljude, koji su sjedali prije obavljanja ovog namaza, i tražio od njih da ga klanjaju.

Klanjanje ovog namaza treba praktiktovati prilikom svake posjete džamiji, bez obzira da li smo došli radi klanjanja redovnog namaza ili radi nečeg drugog. Pri tome ne moramo voditi računa o dobu naše posjete džamiji, jer se Tehijjetul-mesdžid, kao i dženaza, može klanjati u bilo koje doba dana, pa čak i onda kada je mekruh (pokuđeno) klanjati.

Prilikom ulaska u džamiju naziva se selam, bez obzira da li u džamiji ima ljudi ili je ona prazna (ako su u njoj samo meleki). Međutim, kada se u džamiji naglas uči Kur'an ili ako se uči ezan, tada se selam ne naziva. Odnosno, Kur'an i ezan imaju prednost nad selamom.

U vezi sa učenjem Kur'ana, Uzvišeni Allah poručuje: ''A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani." (El-E'raf, 204.)

A vezano za ezan, Poslanik, a.s., nam savjetuje da ponavljamo riječi za mujezinom. Pa u jednom od hadisa on poručuje: ''Kada mujezin kaže: 'Allahu ekber, Allahu ekber', i neko od vas iskreno iz srca kaže: 'Allahu ekber, Allahu ekber', a zatim za mujezinom ponovi riječi: 'Ešhedu en la ilahe illellah i ešhedu enne Muhameden resulullah', a kad mujezin kaže: 'Hajje 'ales-sallah i hajje 'alel felah', on kaže: 'La havle vela kuvvete illa billah', a potom ponovi za mujezinom riječi: 'Allahu ekber i La ilahe ilellah' – uči će u Džennet.'' (Muslim)

Pored riječi ezana, prisutni u džamiji treba da ponavljaju i sve ostale mujezinove riječi, kao što su riječi ikameta, zatim riječi ''Allahumme entes-selam...'' poslije predavanja selama, zatim riječi Tekbiri tešrika na bajram-namazima i tokom Kurban-bajrama, zatim riječi zajedničkog zikra poslije namaza (''Ala resulina salavat...'') do dove i tako dalje. Primjetno je da neki ljudi to ne uče. Zato vas pozivam - nemojte propuštati sevape! Ne dajte da samo mujezin pokupi sevape za zikr!

Zatim, vrlo važan dio kulture ponašanja u džamiji jesu namaski vadžibi. Za njihovu povredu je propisana Sehvi sedžda. A ako se ona namjerno izostavi, namaz će biti pokvaren.

Namaskih vadžiba ima trinaest, i vi ih možete pronaći u ilmihalu. Od njih su dva posebno vezana za kulturu ponašanja u džamiji, a to su:

  1. Ta'dili erkan, to jest, da se svi namaski ruknovi (kijam, ruku', sedžda...) obavljaju propisno. Naime, poznato je da je Poslanik, a.s., neke ljude po više puta vraćao da ponove namaz, jer su ruk'u i sedždu obavljali prebrzo (neispravno).

  2. Kada se klanja u džematu, na kijamu samo imam uči Fatihu i suru, a ostali (muktedije) šute, odnosno, uče samo Subhaneke na prvom rekatu, bez obzira da li se radi o noćnom ili dnevnom namazu. Tu posebno skrećem pažnju na Poslanikovu, a.s., zabranu učenja (Fatihe i sure) naglas za imamom (?!), što inače neki ljudi rade, jer se pri tome javlja opasnost da imam napravi grešku u namazu i da tako ispravnost namaza dovede u pitanje.

Potom, vrlo važna stvar o kojoj se mora voditi računa prilikom posjete džamiji, jeste propisno oblačenje. Dakle, nije dovoljno samo da odjeća bude lijepa i čista, nego i po propisu. To znači da odjeća ne smije biti kratka, tijesna i providna. Drugim riječima, odjeća mora da pokrije, a ne da otkrije tijelo. Tu se posebna pažnja skreće ženama, pošto je njihovo područje avreta (stidnih mjesta) mnogo veće od muškog.

I, svakako, vrlo važan segment kulture ponašanja u džamiji, jeste kultura sjedenja. Kada se obavlja namaz, mi znamo kako se sjedi. Međutim, kako ćemo sjesti onda kada čekamo namaz ili slušamo predavanje ili učenje Kur'ana, a ne možemo više da sjedimo na koljenima?

Svakako, jedan od ispravnih načina sjedenja jeste ''ala turka'' (previjenih nogu) kao i bilo koji drugi način na koji nećemo privlačiti pažnju drugih ljudi, a pogotovo osoba suprotnog spola.

Ne smeta, naravno, ni kada sjednemo naslonjeni na zid, međutim, tom prilikom moramo voditi računa da naši tabani ne smiju biti okrenuti direktno prema kibli niti da sjedimo raširenih nogu, povijenih u koljenima, jer je to vrlo ružno i nekulturno.

Što se tiče Poslanika, a.s., za njega se prenosi da je sjedio skupljenih nogu, povijenih u koljenima, koje bi obgrlio svojim rukama.

Eto, braćo moja! Sada, kada smo upoznati sa svim važnijim propisima vezanim za kulturu ponašanja u džamiji, ja vas pozivam - Poštujmo te propise! Poštujmo Allahovu kuću! Budimo kulturni!

 

Molim Dragog Allaha da učini da naš boravak u džamiji bude koristan za nas. Amin.

Ponasanje u dzamiji 4.doc
Microsoft Word Dokument 42.5 KB