KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

HIDŽRA KA POSLANIKU, A.S.

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U srijedu, akobogda, nastupa nova 1437. Hidžretska godina. Tim povodom danas želim da vas pozovem da svi zajedno učinimo hidžru ka Poslaniku, a.s.

Kakva je to hidžra?

Kaže Poslanik, a.s.: "Ibadet u vremenu kada se prošire krvoproliće i laž (vrijeme smutnje) je kao hidžra ka meni." (Muslim)

Braćo moja! U ovom vremenu smutnje, vremenu raširenog krvoprolića i laži, pozivam vas da pojačamo svoje ibadete, a naročito onaj o kome ćemo danas govoriti, a to je činjenje istigfara, odnosno, traženje oprosta od Dragog Allaha za naše učinjene grijehe.

S tim u vezi vam savjetujem, nemojte dozvoliti da nam stid od naših velikih učinjenih grijeha bude smetnja u traženju oprosta, jer nijedan grijeh nije veći od Allahove milosti. Poslušajmo sada jedan hadis o jednom velikom griješniku, koga nije bilo stid da traži oprost za svoje učinjene grijehe.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Davno prije vas, bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba (isposnika). On ode do spomenutog rahiba i kaže mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita, ima li za njega oprosta kod Allaha, dž.š. Na to mu rahib reče da za njega nema oprosta. Čovjek se na to podiže te ubi i rahiba i napuni stotinu ubijenih.

Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka, kome je on ispričao da je ubio 100 osoba, a zatim ga upitao ima li oprosta za njega takvog? Učenjak mu na to reče: 'Svakako. Ko te sprečava da učiniš tevbu? Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju, i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena.'

Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka kazne. Meleki milosti rekoše: 'On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu!'

Meleki kazne rekoše: 'On nikada nije učinio ni jedno dobro djelo!' Tada melekima stiže jedan drugi melek, u ljudskom liku, koga oni uzeše za sudiju da im presudi. Melek-sudija im reče: 'Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude bliži, njemu i pripada.' Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki milosti.'" (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Pozivam vas da, od danas pa u buduće, svakog dana što češće izgovaramo riječi istigfara: Estagfirullah ili Estagfirullahe ve etubu ilejh ili Allahummagfirli i slično.

Poslanik, a.s., poručuje: ''O ljudi kajte se Allahu i molite Ga da vam oprosti, jer ja se, zaista, u jednom danu pokajem stotinu puta.'' (Muslim)

Braćo draga! Možemo li i mi proučiti istigfar 100 puta na dan? Mislim da možemo, pa čak i više od 100 puta. Poslušajmo sada jedan istinit događaj koji govori o vrijednosti čestog izgovaranja riječi istigfara.

Nedavno je jedan šejh upitao jednog bogataša kako se obogatio. Očekivao je da će ovaj reći da se obogatio teškim radom. Međutim, iznenadio se kada je čuo odgovor: ''Zikrom''.

Kada ga je šejh upitao kako je to uspio, bogataš mu je odgovorio kako je jednom prilikom, dok je još bio siromašan i u dugovima, klanjao u džamiji i tom prilikom čuo kako imam govori o vrlinama zikra i istigfara. Spomenuo je hadis: ''Onaj koji stalno traži oprost, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada!'' Zatim je naveo ajete iz sure Nuh gdje Uzvišeni Allah kaže da je Nuh, a.s., rekao: ''Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12.) 

Od tada je počeo stalno da zikri (da se sjeća Allaha i da ga moli za oprost), dok je hodao, dok se vozio, dok je ulazio u kuću, dok je boravio u kući. Toliko je zikrio da su njegova supruga i djeca pomislili da je možda poludio ili nešto slično. Ubrzo su se njegovi poslovi počeli popravljati. Jednom prilikom je na njegova vrata pokucao nepoznati čovjek i predao mu kovertu, koju mu je poslala anonimna osoba. Kada je otvorio kovertu, pronašao je u njoj 30.000 funti. Vratio je svoje dugove i onda ušao u posao koji je bio uspješan. Nakon toga mu je novac dolazio sa svih strana.

Šejh ga je, zatim, upitao kakav je sada sa istigfarom, a on mu je odgovorio da je još uvijek zikri i čini istigfar.

  Braćo moja draga! Želim vam hairli i berićetli novu 1437. Hidžretsku godinu!

 

KULLU 'AMIN VE ENTUM BI HAJRIN!

Hidzra ka Poslaniku a.s..doc
Microsoft Word Dokument 41.0 KB