KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

06. džumade-l-uhra 1436.H. / 27. mart 2015.g.

 

HADIS O DŽESSASI


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U našoj svakodnevnoj utrci za dunjalučkim bogatstvima, mi vrlo često zaboravimo na ahiretske ljepote. U moru problema koje svakodnevno viđamo, i u svojoj kući i u svijetu, mi vrlo često zaboravimo da nas uskoro očekuje najveći problem svih vremena, a to je dolazak Dedžala. Dakle, ne pripremamo se ni za dolazak Dedžala ni za Ahiret.

Zato danas želim da vas još jednom upozorim na skori dolazak Dedžala. Tim povodom ću vam prenijeti jedan malo poduži vjerodostojan hadis, koji je poznat kao ''Hadis o Džessasi''.

Fatima bint Kajs, r.a, prenosi: "Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: 'Zajednički namaz!' Otišla sam u džamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, a bila sam u prvom safu žena. Kada Allahov Poslanik, s.a.v.s, završi namaz, smijući se sjede na mimber i reče: 'Neka svako ostane na svom mjestu', a onda nastavi: 'Znate li zbog čega sam vas okupio?' 'Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju', odgovoriše, a on reče: 'Tako mi Allaha, ja vas nisam okupio ni radi želje, niti radi straha, nego sam vas okupio da vam kažem o Temim ed-Dariju koji je bio kršćanin. On je došao, dao prisegu, primio islam i nešto mi ispričao, što je u duhu onoga o čemu sam vam već govorio, o Mesihu Dedžalu.

Ispričao mi je da se sa još trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzam ukrcao u lađu. Sa njima su se mjesec dana poigravali valovi na moru da bi, na kraju, pred akšam, sa lađom pristali uz obalu jednog ostrva, sjeli u čamce i iskrcali se na ostrvo. Kada su se iskrcali, srela ih je jedna kosmata životinja koja je imala obilatu dlaku na sebi tako da joj nisu mogli raspoznati prednji od zadnjeg dijela tijela. Ugledavši je upitaše: 'Šta si ti?' 'Ja sam Džessasa.' 'A šta je to Džessasa?' upitaše. Ona reče: 'Idite do onoga čovjeka u samostanu, on željno očekuje vijesti od vas.'

'Pošto nam spomenu čovjeka, mi se rastavismo od nje iz bojazni da je šejtan. Požurili smo sve dok nismo ušli u samostan, kad u njemu najkrupniji čovjek koga smo ikada vidjeli. Ruke mu iznad vrata vezane ogromnim lancima, a koljena i nožni članaci u željezim okovima. Rekosmo: 'Teško tebi, ko si ti?' 'Vi pretpostavljate ko sam ja, nego me obavjestite o tome ko ste vi?' 'Mi smo Arapi', rekoše. (...)

On reče: 'Obavjestite me o palmama Bejsana.' Rekosmo: 'Šta te to o njima zanima?' 'Pitam vas o njegovim palmama, da li rađaju?' upita on. 'Da, rađaju', rekosmo mu. On reče: 'Uskoro više neće rađati. Obavijestite me o Taberijskom jezeru!' Rekosmo: 'Šta te o njemu zanima?' ' Zanima me da li u njemu ima vode?' reče on. 'Da, u njemu ima puno vode', odgovorismo mi. On reče: 'Njegova voda će uskoro presušiti. A obavijestite me o vrelu Zugar', ponovo će on. 'A šta te o njemu zanima,' upitasmo mi. 'Zanima me imali u njemu vode i da li je stanovnici koriste za zalijevanje?' upita on.' Da, u njemu je puno vode i stanovnici je koriste za navodnjavanje,' rekosmo mi. On tada reče: 'A obavijestite me o Vjerovjesniku pouzdanom, šta je uradio?' 'Napustio je Mekku i nastanio se u Jesribu,' odgovorismo mi. 'Jesu li se Arapi borili protiv njega,' upita on. 'Jesu,' odgovorismo. 'A šta je učinio sa njima,' ponovo će on. 'On je Arape koji su mu bili blizu pobijedio i oni su mu se pokorili,' rekosmo, a on će na to: 'To se znači, već dogodilo!' ' Jeste, dogodilo se', rekosmo mi, a on će na to: 'Za njih će biti dobro, ukoliko mu se pokore,' reče.

'A sad ću vas obavijestiti o sebi. Ja sam Mesih. Uskoro će mi biti dozvoljeno da izađem i ja ću izaći. Putovat ću po Zemlji i neću ostaviti nijedno naselje, a da u njega, u roku od četrdeset dana ne uđem, osim Mekke i Tajibe (Medine). U ta dva grada mi je zabranjen ulazak. Kada god budem pokušao da uđem u jedan od njih ispred mene će se pojaviti melek sa sabljom i odbiti me od njega. Na svakom prilazu prema tim gradovima će biti meleki koji će ih čuvati.'

Allahov Poslanik, s.a.v.s, je tada udarivši svojim štapom o mimber rekao: 'Ovo je Tajiba, ovo je Tajiba! (tj. Medina) Jesam li vam o tome govorio?' 'Jesi', odgovoriše ljudi, a Vjerovjesnik, s.a.v.s, reče: 'Drago mi je da se Temimova priča poklapa sa onim što sam vam ja o njemu, i Mekki i Medini pričao. Eto, on je u Šamskom, ili u Jemenskom moru. Ne, ipak je od strane istoka! On je od strane istoka! On je od strane istoka!' i pokazao je rukom prema istoku." (Muslim)

Braćo moja! Jučer sam imao priliku razgovarati sa jednim Židovom i tom prilikom sam ga upitao: ''Kada vi Židovi očekujete dolazak Mesiha (Dedžala)?'' On je odgovorio: ''Mi se pripremamo za njega kao da će sutra doći.''

Braćo moja! To sutra je relativno blizu. Neki čak smatraju da je moguće da se Dedžal pojavi za nekih 7-8 godina. Allah samo zna. Ali, činjenica jeste da su Židovi spremni. A ja se pitam šta je sa nama?

 

Molim Dragog Allaha da nas probudi iz gafleta (nemara), dok još nije kasno za to. Amin.

Hadis o Dzessasi.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB