KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

03.04.2015. / 14. džumade-l-uhra 1436.

 

DŽENNETLIJA (DŽEMATLIJA)


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Bez obzira na to kako ga muslimani predstavljaju, jedina vjera, koju Uzvišeni Allah priznaje, jeste Islam. Njega je Uzvišeni Allah uzdigao iznad ostalih religija, ne mareći za to što toćafirima nije po ćejfu. I bez obzira na to kakva je današnja situacija u muslimanskom svijetu, želim da vas podsjetim na činjenicu da budućnost pripada Islamu.

Braćo moja! Nekada davno ljudi su prihvatali Islam nakon što bi vidjeli kako se ponašaju muslimani. Danas novi muslimani govore: ''Sreća da sam upoznao Islam, prije nego što sam upoznao muslimane.'' Da li nama lično to nešto govori?

Braćo moja! Islam je put kojim džematlija putuje do Dženneta (postaje džennetlija). A sada vas pitam, da li ste vi ikada u svom životu vidjeli nekog džennetliju? I da li znate kako on izgleda? Sada ćemo poslušati jedan hadis koji govori o tome kako izgleda i kako se ponaša jedan džennetlija.

Enes b. Malik, r.a., prenosi: ''Jednom prilikom smo sjedili kod Poslanika, a.s., pa nam je kazao: 'Sada će se pred nama pojaviti jedan čovjek, koji jedžennetlija.' Tada je ušao jedan ensarija sa čije su brade padale kapljice vode od abdesta, a u lijevoj je ruci nosio svoje papuče. Sutradan je Poslanik, a.s., ponovio iste riječi, pa je pred nas izašao isti čovjek. I trećeg je dana Poslanik, a.s., ponovio svoje riječi kao i prethodna dva dana, pa se i nakon toga pred nama pojavila ista osoba. Nakon što je Poslanik, a.s., otišao sa tog mjesta, za tim je čovjekom izašao Abdullah b. Amr, r.a., i rekao mu: 'Ja sam se posvađao sa svojim ocem, pa sam se zakleo da mu neću ući u kuću tri dana, pa da li dozvoljavaš da kod tebe boravim ta tri dana?' On je odgovorio: 'Da. (Bujrum!)' ''

Enes dalje kazuje: ''Abdullah je pričao da za te tri noći provedene kod njega nije vidio da noću ustaje radi obavljanja noćnog namaza, osim što je, kada bi se prevrnuo na drugu stranu u postelji, spominjao Uzvišenog Allaha, i tako sve do zore, kada bi ustajao da obavi sabah-namaz.''

O tome Abdullah kaže: ''(Tokom ta tri dana) nisam čuo da je govorio išta osim dobra. Kad su protekla tri dana, skoro sam počeo da potcjenjujem njegova djela, pa sam mu rekao: 'Allahov robe, moj otac i ja se nismo posvađali, niti sam se zakleo da mu neću ulaziti u kuću, nego sam čuo Allahovog Poslanika, a.s., da je tri puta rekao će pred nas izaći čovjek koji je džennetlija, pa si se ti pojavio sva tri puta. Htio sam da boravim kod tebe i da posmatram tvoja djela kako bih te u tome slijedio, ali nisam primijetio da radiš neko posebno veliko i vrijedno djelo. Pa kako si postigao to da ti pripadne ono što je Allahov Poslanik, a.s., za tebe kazao?'

'Ne postoji ništa više, nego samo ono što si i sam vidio.'

Abdullah reče: 'Kada sam krenuo da izađem, on me pozva i reče: 'Ne postoji ništa više, nego samo ono što si i sam vidio, osim što ja u svojoj duši i srcu ne gajim ni prema jednom muslimanu nimalo ljutnje ni srdžbe, niti ikome zavidim na nekom dobru koje mu je Allah dao.' Abdullah tada reče: 'To je ono što te je dovelo na taj položaj.' '' (Ahmed i En-Nesa'i)

Braćo moja! Sada se zapitajmo – da li smo mi džennetlije?

A prije nego što počnemo razmišljati o odgovoru, poslušajmo sljedeće riječi Uzvišenog Gospodara: ''Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,sa divana gledati, na licima njihovim prepoznat ćeš radost sretnog života,dat će im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to takmiče oni koji hoće da se takmiče! –pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.'' (El-Mutaffifin, 23-28.)

 

Dzennetlija.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB