KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

16. ramazan 1436.H. / 03. juli 2015.g.

 

ALLAHOVOM MILOŠĆU

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen, a ko uradi loše djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.'' (El-En'am, 160.)

Na drugom mjestu kaže: ''Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.' " (Ez-Zumer, 53.)

Braćo moja u dini Islamu! Jedna od najvećih blagodati koju nam je Dragi Allah podario, a koja se posebno osjeti u mjesecu Ramazanu, jeste Njegova milost, kojom On višestruko nagrađuje naša dobra djela i oprašta naša loša djela.

Međutim! Allahova milost nije samo blagodat. Ona je u isto vrijeme i iskušenje.

Prenosi se od Džabira, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ''Bio je kod mene moj prijatelj Džibril, pa mi je pri odlasku rekao: 'O Muhammede! Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom, jedan od Allahovih robova je činio ibadet Allahu pet stotina godina na vrhu jednog ostrva. Širina i dužina ostrva je iznosila 30x30 podlaktica, a more koje ga je okruživalo bilo je 4000 ferseha sa svake strane. Dao mu je izvor pitke vode širine jednog prsta, iz kojeg je tekla slatka voda i slijevala se u podnožje ostrva praveći lokvu, i jedno stablo šipka koje mu je svake noći davalo svjež plod.

Čitav dan bi činio ibadet, a potom bi silazio i uzimao abdest; pojeo bi plod, a potom bi obavio namaz. Molio je Allaha da mu uzme dušu dok je na sedždi i da ne dopusti ni zemlji niti bilo čemu drugom da mu uništi njegovo tijelo nego i da bude proživljen u tom položaju u kojem je najbliži svome Gospodaru. Allah mu je udovoljio. Mi (meleki) prolazimo pored njega dok silazimo i uzlazimo. Međutim, saznao sam da će taj čovjek biti proživljen na Sudnjem danu, te da će doći pred Allaha, a onda će Uzvišeni Allah reći: 'Uvedite Mog roba u Džennet Mojom milošću!'

Čovjek će na to reći: 'Moj Gospodaru, (uvedi me) mojim djelima.'

Potom će Allah ponoviti: 'Uvedite ga u Džennet Mojom milošću!'

Čovjek će opet reći: 'Moj Gospodaru, mojim djelima.'

Onda će Allah reći melekima: 'Izvagajte Mome robu vrijednost blagodati koje sam mu dao i vrijednost njegovih djela!'

Onda će se pokazati da je samo blagodat vida obuhvatila sav čovjekov ibadet od pet stotina godina, tako da se ostale blagodati neće ni vagati.

Onda će Allah reći: 'Bacite Mog roba u Džehennem!'

Tada će čovjek zavapiti: 'Gospodaru moj, uvedi me u Džennet Svojom milošću!'

Allah će reći: 'Vratite ga!'

I bit će postavljen pred svoga Gospodara, pa će mu Allah reći: 'Moj robe, ko te je stvorio iz ničega?'

Čovjek će odgovoriti: 'Ti, Gospodaru moj.'

Allah će opet upitati: 'Ko ti je dao snagu da činiš ibadet pet stotina godina?'

Čovjek će odgovoriti: 'Ti, Gospodaru moj.'

Allah će upitati: 'Ko te je spustio na vrh ostrva usred mora i dao ti pitku vodu iz slane vode i dao ti svake noći po jedan plod, iako on rađa samo jedanput godišnje? I koga si molio da ti uzme dušu dok si na sedždi, pa ti je udovoljio?'

Čovjek će odgovoriti: 'Ti, Gospodaru moj.'

Allah će mu reći: 'Sve je to Mojom milošću; Svojom te milošću uvodim u Džennet; pa uvedite Mog roba u Džennet; divan si rob bio, čovječe!'

I tada će ovaj ući u Džennet.'

A Džibril mi je još rekao: 'Muhammede, sve što postoji, Allahovom milošću postoji.' '' (El-Munziri)

Braćo moja! Pazimo na svoje ponašanjeNe dozvolimo da nas naša dobra djela zanesu i znajmo da čak ni Muhammed, a.s., neće biti uveden u Džennet svojim djelima, nego Allahovom milošću!

 

Zato molim Dragog Allaha da i nas uvede u Džennet Svojom milošću. Amin.

Allahovom miloscu.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB