KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24. muharrem 1437.H. / 06. novembar 2015.g.


ŽIVI U GRANICAMA OVOG DANA!

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! ''Čudan li je ovaj život! Dijete kaže: ''Kad porastem i postanem mladić.'' Mladić kaže: ''Kad stasam i postanem momak.'' Momak kaže: ''Kad se oženim.'' Kad se oženi kaže: ''Kad se osamostalim.'' A kad postane starac, pogleda na vrijeme koje je proživio i vidi da ga je hladan vjetar zameo. Mi, zaista, kasno naučimo, nakon što vrijeme prođe, da je vrijednost života da ga živimo, da živimo svaki njegov dan i svaki sat.''

Braćo moja! Navedene riječi Stivena Lejkuka na najbolji način oslikavaju život savremenog čovjeka. On je tijelom u sadašnjosti, a glavom u budućnosti. On svoju sadašnjost preživljava praveći spisak želja za budućnost, pri čemu strahuje da mu te želje neće biti ostvarene, a zaboravlja da treba da proživi sadašnjost. On živi godinu dana unaprijed. Pet godina unaprijed. Dvadeset godina unaprijed. A kada budućnost dođe, onda on žali za prošlošću.

Da se takav promašaj ne bi desio muslimanu, Poslanik, a.s., ga poziva da živi u granicama trenutnog dana, rekavši: ''Ko od vas osvane siguran u svom narodu, zdravog tijela i ko ima hrane za čitav dan, tome kao da je dato čitavo dunjalučko blago.'' (Tirmizi)

Drugim riječima, Poslanik, a.s., poziva ljude da maksimalno iskoriste blagodati osvanulog dana, jer nisu sigurni ni hoće li sutra osvanuti živi, a nekamoli za pet ili deset godina.

U tom smislu se prenosi da je Poslanik, a.s., svakog jutra izgovarao: ''Nikada se Sunce nije pojavilo, a da s njegove dvije strane nisu poslana dva meleka koji dozivaju stanovnike Zemlje, a čuju ih svi osim ljudi i džina: 'O ljudi, požurite svome Gospodaru, zaista je ono što je malo a dovoljno bolje od onog što je mnogo a navodi na zaborav.' Ne zađe Sunce, a da s njegove dvije strane ne pozovu dva meleka: 'Bože, namiri onome ko udjeljuje, a škrtici ubrzaj propast.'''

Ovim hadisom Poslanik, a.s., ne želi reći da čovjek ne treba da ima puno imetka, nego da ga utrka za sticanjem tog imetka ne smije udaljiti od sreće, od sjećanja na Allaha, dž.š., i izvršavanja ostalih obaveza toga dana. A u tome će mu najbolje pomoći ako bude racionalno trošio svoj imetak.

Naravno, život u sadašnjosti ne znači da čovjek ne treba da pravi planove za budućnost. Naprotiv, bez plana nema ni uspjeha. Međutim, tu moramo razlikovati dva pojma. Nije isto voditi brigu o budućnosti i biti zabrinut za nju!

Čovjek nema potrebe da bude zabrinut za budućnost, jer s jedne strane, jedino Allah poznaje i određuje budućnost, a s druge strane, zašto brigu brinuti o nečemu što se još nije dogodilo i što se možda nikada neće ni dogoditi? Ta briga čovjeku može donijeti jedino bolest.

Doktor Vilijams Faris veli: ''Pokazalo se da kod četverice od pet bolesnika razlog bolesti nije oboljeli organ, nego je bolest prouzrokovana strahom, uznemirenošću, silnom mržnjom, velikom sebičnošću i čovjekovom nemoći da napravi skladan odnos između sebe i svog života.''

Prema tome, musliman ne treba da bude zabrinut za budućnost. On treba da živi u granicama sadašnjosti i da planira buduće aktivnosti. A ako ga zadese problemi u sadašnjosti, treba da ih riješi na način da ih podijeli sa svojim Gospodarom.

Prenosi se da je jednog dana Poslanik, a.s., ušao u džamiju, gdje je našao Ebu Umamu, pa mu je rekao: ''Ebu Umame, vidim da sjediš u džamiji izvan namaskog vakta.'' Ebu Umame odgovori: ''Prate me brige i dugovi, Allahov Poslaniče.'' Poslanik, a.s., mu reče: ''Hoćeš li da te podučim riječima, kojima će ti, ako ih izgovoriš, Allah otkloniti brige i odužiti tvoj dug?'' ''Hoću, Allahov Poslaniče.'' – odgovori on. Poslanik, a.s., reče: ''Kad osvaneš i kad omrkneš reci: 'Bože, zaštiti me od brige i žalosti, zaštiti me od nemoći i lijenosti, zaštiti me od kukavičluka i škrtosti i zaštiti me od teškoća duga i zlostavljanja ljudi.''' (Ebu Davud)

Molim Dragog Allaha da naša jedina svakodnevna briga bude sticanje Allahovog, dž.š., zadovoljstva. Amin.

Zivi ovaj dan.doc
Microsoft Word Dokument 33.5 KB