KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 10.08.2012  

  

ZEKAT – ČETVRTA ISLAMSKA OBAVEZA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

            Uzvišeni Allah u Kur'anu poručuje: ''A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno vjeru ispovijedaju, da namaz klanjaju i zekat daju; a to je – ispravna vjera.'' (El-Bejjine, 5.)

            Braćo moja u Islamu! Današnja hutba će, akobogda, biti nastavak prošlosedmične hutbe u kojoj smo govorili o sadaki. S obzirom da u mjesecu ramazanu većina ljudi daje zekat, danas ćemo se ukratko podsjetiti na najvažnije propise vezane za ovaj 4. islamski šart.

            Davanje zekata je stroga islamska obaveza (farz) svakom punoljetnom i pametnom muslimanu, koji posjeduje nisab. A šta je nisab? Nisab je određena količina novca, zlata, srebra, trgovačke robe, stoke ili poljoprivrednih proizvoda na koji se daje zekat. S obzirom da mi najčešće dajemo samo zekat na novac, ono što treba da znamo u vezi s tim jeste da se nisab novca računa na osnovu cijene nisaba zlata. Nisab na zlato iznosi 91,6 g, od čega se kao zekat daje 2,5% ili 1/40. To konkretno znači da nisab na novac ovog ramazana iznosi 3.769 eura, tj. da je najmanji iznos zekata 95 eura. Ko ima više novca, dat će više zekata.

            Drugo što trebamo znati jeste da se zekat daje na nisab koji pregodini. Naprimjer, ako čovjek, radeći i štedeći, danas dođe do svote od 3.769 eura, tek će idućeg ramazana biti obavezan dati zekat, i to ako tada bude imao istu količinu novca.

Danas neki ljudi izbjegavaju davanje zekata, jer je kod nas uvriježeno mišljenje da zekat umanjuje imetak. To je pogrešno mišljenje. Uzvišeni poručuje: ''Što god vi udijelite od imetka, bit će vam nadoknađeno i neće vam nepravda biti učinjena.'' (El-Bekare, 272.)

S druge strane, riječ zekat u prijevodu znači čišćenje. To znači da davanjem zekata mi čistimo svoj imetak od nečistoće i od tuđek hakka. Zekat je tuđi hakk. O tome je Uzvišeni rekao: ''Uzmi od njihovih dobara zekat da ih očistiš i blagoslovljenim učiniš, i zamoli se za njih, tvoja će ih molitva zaista smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.'' (Et-Tevbe, 103.)

Ovaj ajet u sebi sadrži još jedan propis vezan za davanje zekata. Naime, nakon objave ovog ajeta Poslanik, a.s., je naredio da se zekat uzme od ljudi i da se stavi u Bejtul-mal (Javna blagajna). Taj propis je ostao važeći i poslije smrti Muhammeda, a.s. Poznato je da je Ebu Bekr, r.a., poveo rat protiv plemena koja su odbila dati zekat u Bejtul-mal. Iz tog razloga je prije 40 godina r. Husein Đozo donio fetvu, koja je i danas na snazi, da svi Bošnjaci treba da daju zekat u Bejtul-mal, kojim upravlja Rijaset islamske zajednice u BiH. Ja vas podsjećam da je naše džemat zadužio Rijasetove blokove za zekat i da kod nas možete uplatiti zekat.

Braćo moja, mi obično zekatu neozbiljno prilazimo, ali znajte da on nije nimalo bezazlena obaveza. Uzvišeni Allah one koji ne daju zekat naziva mušricima: ''Teško li se mušricima, onima koji ne daju zekat i koji ne vjeruju u Sudnji dan.'' (El-Fussilet, 6-7.)

Također, Uzvišeni Allah prijeti ahiretskom kaznom onima koji odbijaju da daju zekat. ''A one koji skupljaju zlato i srebro i ne dijele ga na Allahovom putu, obraduj bolnom kaznom, onoga dana kada se na tom zlatu i srebru budu pržili u vatri paklenoj, pa će tim zlatom i srebrom biti glačana njihova čela, bokovi i leđa. (Reći će im se:) 'Ovo je ono što ste skupljali sebi, pa kušajte ono što ste skupljali!'' (Et-Tevbe, 36.)

U vezi s tim je Poslanik, a.s., rekao: ''Pokazana su mi trojica koji će prvi ući u Džennet i trojica koji će prvi ući u Džehennem. Prva trojica koji će ući u Džennet jesu: šehid, rob koji izvršava obaveze prema Allahu, dž.š., a korektan je i prema svome vlasniku i pošten i moralan siromah. Prva trojica koja će ući u Džehennem jesu: nepravedan vladar, bogataš koji ne daje zekat i oholi siromah.''

Naravno, moja namjera nije da vas plašim Džehennemom. To, na koncu, nekada nije ni moguće u ovom dunjalučkom vrtlogu. Moja namjera je da vas podstaknem na davanje zekata. Zato ću na kraju navesti dva hadisa koja govore o koristi i nagradi za davanje zekata.

Poslanik, a.s., poručuje: ''Čuvajte svoje imetke zekatom, liječite svoje bolesne sadakom i uklanjajte svoje belaje (iskušenja) dovom!'' Dakle, zekatom ne uništavamo svoj imetak, nego ga osiguravamo.

            Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, a.s., i rekao mu: ''Uputi me na posao koji će me, ako ga budem radio, približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema!'' Poslanik, a.s., reče: ''Obožavaj Allaha i nemoj mu nikoga pripisivati kao druga, obavljaj namaz, daji zekat i održavaj rodbinske veze.'' Kada se čovjek okrenuo odlazeći, Poslanik, a.s., reče: ''Ako se bude pridržavao ovoga što mu je naređeno, ući će u Džennet.''

            Braćo moja! Dunjaluk je kratak, a Ahiret je vječan. Džennetske ljepote su neopisive, a džehennemske patnje su nesnosne. Od srca vam savjetujem: vi koji imate nisab, koji je pregodinio, dajte zekat! Očistite, osigurajte i povećajte svoj imetak! Borite se za džennetske radosti i bježite od džehennemske kazne!

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, put koji vodi ka Njegovom zadovoljstvu i Njegovoj blizini. Amin.

Zekat.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB