KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 29.06.2012

    

LEJLETU-L-BERAT

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Nalazimo se u mjesecu ša'banu, u kome Dragi Allah spušta mnogobrojne blagodati i bereket. Jedna od tih blagodati, koja je posebno vrijedna, jeste 15. noć, odnosno, mubarek noć Lejletu-l-Berat, koja, akobogda, nastupa u srijedu navečer. Tim povodom ćemo se danas podsjetiti na značaj te noći.

Hazreti Aiša, r.a., kazuje: ''Allahov Poslanik, a.s., je jedne noći klanjao nafilu ostavši toliko dugo na sedždi da sam pomislila da je mrtav. Bivši u toj pomisli ustala sam i dotakla ga, nakon čega se njegov prst pomače. Vratila sam se u postelju i slušala šta izgovara. Kada je podigao glavu sa sedžde i završio namaz, reče mi: 'O Aiša, zar si pomislila da ti je Allahov Poslanik uskratio tvoja prava?'. 'Ne, Allahov Poslaniče, ali sam pomislila da si umro jer si dugo bio na sedždi', odgovorih mu. 'Znaš li ti, Aiša, koja je ovo noć?', upita Allahov Poslanik. 'Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju', odgovorih mu. 'Ovo je noć polovine ša'bana u kojoj Allah, dž.š., posmatra ljude i oprašta onima koji traže oprosta, pruža milost onima koji za milost mole, a uskraćuje milost pakosnicima i njima sličnim', završi Allahov Poslanik, a.s.''

U drugom hadisu, koji se prenosi od h. Aiše, r.a., Poslanik, a.s., je rekao: ''Došao mi je Džibril - Emin i rekao: 'Ovo je noć polovine ša'bana. U njoj Allah oslobodi od Džehennema toliko ljudi koliko je dlake na stadu Beni Kelba. Allah u njoj neće ni pogledati mušrika, spletkaroša, onoga koji prekida odnose sa rodbinom, bludnika, onoga koji je neposlušan roditeljima i notornog pijanicu.''

Navedeni hadisi nam šalju nekoliko poruka vezanih za Lejletu-l-Berat. Prva poruka jeste da je karakteristika ove noći da Allah, dž.š., spušta veliku milost na svoje robove i oprašta grijehe onima koji se kaju i mole Ga za oprost. To je dobra prilika svima nama da se obratimo svome Gospodaru da oprosti grijehe i nama a i našim najbližim, pogotovo onim koji će prespavati tu noć, jer nisu svjesni njene veličine.

Druga poruka hadisa jeste da, i pored velike milosti koju u toj noći spušta, Uzvišeni Allah neke ljude, zbog veličine njihovih grijeha, te noći neće čak ni pogledati. Braćo moja, pa šta misle ti ljudi?! Ponovit ću još jednom koji su to ljudi, pa ako poznajete neke od njih, opomenite ih! To su: mušrik, spletkaroš, onaj koji prekida odnose sa rodbinom, bludnik, onaj koji je neposlušan roditeljima i notorni pijanica.

Treća poruka hadisa jeste da noć Lejletu-l-Berat treba provesti u ibadetu. Ibni Madže prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Kada nastupi noć Lejletu-l-Berat bdijte u njoj, a dan koji slijedi postite.''

Kada je u pitanju nafila ove večeri, vidjeli smo da je Poslanik, a.s., dugo boravio na sedždi, što znači da nije puno rekata klanjao. Odnosno, preporučuje se da svako prema svom nahođenju i volji odredi koliko će rekata klanjati i šta će na kojem rekatu učiti. Za one koji, ipak, vole više rekata da klanjaju, Imami Gazali preporučuje nafilu koja se zove Salatu-l-hajr i ima 100 rekata. Na svakom rekatu se uči Fatiha i 10 puta Kul Huvallahu Ehad. Poslije svakog drugog rekata predaje se selam. Kada se završi željeni broj rekata onda se prouči dova.

Jedna od specifičnosti noći Lejletu-l-Berat jeste da se u njoj otvara Knjiga Sudbine svakoga čovjeka. Naime, kada je Uzvišeni Allah stvorio pero, naredio mu je: ''Piši!'' ''Šta da pišem?'' – upitalo je pero, a Uzvišeni Allah je rekao: ''Piši sve šta će se dešavati do Sudnjeg dana!'' Tada je pero ispunilo naredbu i na Knjizi Levhi Mahfuz zapisalo sve što mu je Dragi Allah naredio. U noći Lejletu-l-Berat, otvara se Levhi Mahfuz i izvrši se raspored svega što će se desiti u narednoj godini. A kad nastupi Lejletu-l-Kadr, Levhi Mahfuz se zatvara, a meleki primaju na znanje i počinju izvršavati sve ono što je Dragi Allah odredio.

Navodi se još da ova noć nosi i naziv Lejletu-š-šefa'ah (Noć zagovorništva), jer je Muhammed, a.s., u toj noći molio Allaha, dž.š., za svoj ummet i dova mu je bila uslišana.

            Dragi moji! Iskoristite priliku koju imate pred sobom. Znam da neki od vas moraju u četvrtak na posao, ali se potrudite, pa koliko možete, da tu noć provedete u nafili i traženju oprosta. Mi ćemo, akobogda, u našoj džamiji nakon akšam-namaza klanjati nafilu u džematu, pa bujrum ko hoće i može!

            Molim Dragog Allaha, da nas uputi na Pravi put i da nam podari oprost i druge blagodati noći Lejletu-l-Berata! Amin!

Lejletul-Berat.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB