KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 26.10.2012  

 

KEVSER I HAVD

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Ove godine je, evo, Dragi Allah kao posebnu počast muslimanima, dao da u jednom danu budu dva velika berićeta – Kurban-bajram i džuma-namaz. To su dva velika razloga za radost i veselje. A s obzirom da smo jutros na bajram-namazu već slušali jednu hutbu, današnja džumanska hutba će biti malo lakša za slušanje.

Pošto je danas dan radosti, želim vam ukazati na nekoliko velikih blagodati koje je Dragi Allah pripremio za svoje robove. Neke od tih blagodati su ovih dana već iskusile naše hadžije prilikom boravka u Medini. Naime, Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ''Između moje kuće i mog mimbera je jedna od džennetskih bašča, a moj mimber je na Havdu.''

Iz ovog hadisa možemo zaključiti da je dio Poslanikove džamije u Medini, od njegove kuće pa do njegovog mimbera, ustvari, džennetska bašča, odnosno, da onaj ko klanja na tom prostoru može reći da je klanjao u Džennetu. Ovih dana su naše hadžije već osjetile miris Dženneta, a potpuni užitak boravka u njemu će imati, akobogda, na Sudnjem danu.

Sada nas zanima šta je to Havd, koga u hadisu spominje naš Poslanik, a.s.? Havd je Poslanikovo, a.s., pojilište na Sudnjem danu, na koje će ljudi dolaziti da se napiju i da utaže veliku žeđ, koja će nastati zbog velike vrućine toga dana. O veličini Havda Poslanik, a.s., je rekao: ''Moj havd je veći nego rastojanje između Ejle i Adena (u Jemenu), bjelji je od snijega, slađi od meda pomiješanog sa mlijekom, njegovih posuda ima više nego zvijezda na nebu. Ja ću neke ljude odvraćati od njega, kao što čovjek odvraća tuđe deve sa svoga pojilišta.'' Ashabi upitaše: ''Allahov Poslaniče, hoćeš li ti nas poznati toga dana?'' On odgovori: ''Hoću, a vi ćete imati oznaku koju neće imati niko od drugih naroda. Dolazit ćete mi svijetlih čela i ruku od tragova uzimanja abdesta.''

Eto, vidjeli smo šta je Havd. Ali, sada nas zanima kakva je to voda, kojom će nas, akobogda, Poslanik, a.s., pojiti na Sudnjem danu? To je voda iz rijeke Kevser, koja teče iz Dženneta i uliva se u Poslanikov havd. O ljepoti Kevsera Poslanik, a.s., je izrekao nekoliko hadisa, a ja ću vam prenijeti dva.

Enes b. Malik, r.a., prenosi: ''Jednom prilikom kada smo bili sa Allahovim Poslanikom, a.s., u džamiji, on je nakratko zaspao. Nakon toga je podigao glavu i nasmijao se. Mi ga upitasmo: 'Zašto si se nasmijao?' A on reče: 'Upravo mi je objavljena sura.', pa je proučio: 'Mi smo ti dali Kevser. Zato klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji. Onaj ko tebe mrzi, sigurno će bez spomena ostati.', a zatim je upitao: 'Znate li šta je Kevser?' Mi rekosmo: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' On reče: 'To je rijeka sa mnogo dobra, koju mi je obećao moj Gospodar. To je Havd na koje će moji sljedbenici na Sudnjem danu dolaziti. Broj njegovih posuda je poput broja nebeskih zvijezda. Nekom od ljudi iz mog ummeta neće biti dozvoljeno da priđe, pa ću ja reći: 'Gospodaru, i on je moj sljedbenik.' On će mi reći: 'Ti ne znaš kakve je sve on novotarije uveo poslije tebe.' ''

U drugom hadisu ponovo Enes b. Malik, r.a., pripovijeda: ''Kada je Allahov Poslanik, a.s., bio na Miradžu i vratio se, rekao je: 'Prošao sam pored jedne rijeke čije su obale bile poput ležišta za šuplje bisere, pa sam upitao: 'Šta je ovo, Džibrile?', a on reče: 'Ovo je Kevser koji ti je dao tvoj Gospodar. Njegov miris je izvanredni mošus.' ''

Eto, braćo moja draga, to su neke od blagodati koje nas čekaju i za koje se moramo boriti svim svojim dunjalučkim sredstvima, ako želimo da ih, akobogda, dobijemo.

Molim Dragog da nas uputi na Pravi put, da nam odobri pristup Poslanikovom havdu i Kevseru i da nas nagradi boravkom u Džennetu, i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin.

Kevser i Havd.doc
Microsoft Word Dokument 32.0 KB