KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 27.01.2012

 

POSLANIK KAO MILOST SVJETOVIMA

 

            Zahvala Allahu, dž.š., i salavat na Poslanika, a.s.

Draga moja braćo! Kad bismo se neprestano zahvaljivali Allahu, dž.š., opet Mu se ne bismo mogli dovoljno zahvaliti što nam je podario milost, koja se zove Muhammed, a.s. Uzvišeni Allah u Kur'anu veli: ''A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.'' (El-Enbija', 107.)

Ebu Abbas el-Mersi o ovom ajetu kaže: ''Svi poslanici su stvoreni od milosti. A naš poslanik Muhammed je izvor milosti. Ta milost obuhvata i vidljivo i nevidljivo.''

Muhammed, a.s., je poslan kao milost, i muslimanima i nemuslimanima, i ljudima i džinnima i životinjama i cijeloj prirodi. U njegovom ponašanju i riječima vrlo lahko možemo prepoznati zakon o milosti. Rekao je: ''Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će se i vama smilovati Onaj Koji je na nebesima.''

Primjeri njegove milosti se ne mogu izbrojati. Mi ćemo danas navesti samo dva. Poslanik, a.s., je rekao: ''Milost je bolja od pretjerivanja u ibadetu.'' Šta to znači? Poslanik, a.s., iz milosti prema ljudima, nije im dozvoljavao da ibadetom sami sebi poteškoće stvaraju. Tako je, jednom prilikom, putovao sa ashabima i svi su postili. Nakon velikog umora, zastao je i napio se vode, visoko podižući sud, tako da su ga svi mogli vidjeti. I pored toga, neki ashabi nisu htjeli prekinuti post, nakon čega je Poslanik rekao: ''Nije dobročinstvo postiti na putu.''

Poslanik je pokazivao milost i prema roditeljima svojih ashaba. Tako se navodi da je jedan ashab došao Poslaniku i rekao mu: ''Dajem ti vjernost na hidžru. Roditelje sam ostavio da plaču.'' Poslanik mu je odgovorio: ''Vrati im se i razveseli ih isto kao što si ih i rasplakao.''

Dragi moji! Milost se može i steći i pokazati na više načina. Mnogi ljudi misle da će ući u Džennet samo ako budu izvršavali farzove i čuvali se harama. To je pogrešno mišljenje. Čovjek, sa iskrenim nijetom, može i sa najmanjom milošću prema nekome steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i biti spašen. Jer, milost otklanja nesreće od čovjeka, čisti ga od grijeha i skida sa njega sve terete. Da je to istina, govori nam primjer prostituke iz Benu Israila, koja je pokazala milost prema žednom psu i napojila ga, te je na taj način zadobila oprost od Allaha, dž.š., i stekla uputu i Džennet.

U vezi s tim je i hadis, koji prenosi Ebu Zerr, r.a. On je upitao Poslanika, a.s.: ''Šta će čovjeka spasiti od vatre, o Božiji Poslaniče?'' Poslanik mu je odgovorio: ''Vjerovanje u Allaha.'' ''Ali, Božiji Poslaniče, uz to vjerovanje treba ići i dobro djelo'', reče Ebu Zerr. ''Da, da dijeliš ono čime te je Allah opskrbio'', reče mu Poslanik. Ebu Zerr ga ponovo upita: ''A šta ako je čovjek siromašan?'' ''Naređivat će dobro, a odvraćati od zla'', nastavio je Poslanik. ''A ako to ne mogne učiniti?'' ''Neka pomaže maloumnom'', odgovori Poslanik. ''A ako ni to ne može?'' ''Neka pomaže onome kome je nanesena nepravda'', odgovori Poslanik. ''A ako je slab, pa ni to ne mogne? Kakvu bi nadu ostavio svome prijatelju?'', upita Ebu Zerr. ''Neka izbjegava vrijeđanje drugih'', reče Poslanik. A Ebu Zerr opet upita: ''Hoće li ući u Džennet ako se bude držao toga?'' A Poslanik odgovori: ''Koje god od navedenih djela vjernik bude činio, ono će ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet.''

Braćo moja u Islamu! Svi oblici milosti, koje posjedujemo, predstavljaju tek jedan od stotinu dijelova Allahove, dž.š., milosti. Sa preostalih 99 dijelova Uzvišeni Gospodar oprašta svojim robovima i pruža im darove Svoje. A kad bude Sudnji dan, On će i onu stotu milost pripojiti Sebi kako bi Se smilovao ljudima onda kad potreba za Njegovom milošću bude mnogo veća nego danas. Ovo je slika Allahove milosti koja izbacuje strah iz srca.

Muhammed, a.s., je Allahova, dž.š., milost svim svjetovima. Upućivao je ljude na milost prema drugima i obradovao ljude Allahovom, dž.š., milošću. Svakog dana je govorio: ''Ne plašite se, vaš Gospodar je Milostiv.'' I zato prihvatimo ga kao milost nama, slijedimo njegove upute o milosti i očekujmo da će nam naš Gospodar biti milostiv na Obećanom danu. Molimo Allaha, dž.š., da nam u svemu ovome pomogne. Amin!