KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 13.04.2012

 

JEDNO DOBRO DJELO

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Uzvišeni Allah u Kur'anu poručuje: ''Ko učini jedno dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen, a ko učini jedno loše djelo, bit će prema zasluzi kažnjen i neće mu nepravda biti učinjena.'' (El-En'am, 160.)

Draga moja braćo! Veliki broj muslimana, koji od Islama imaju samo muslimansko ime i ''dobru dušu'', živi u zabludi da će im njihova imena i duše biti dovoljne za spas na onom svijetu. Od nas se traži činjenje dobrih djela. I od njihovog broja zavisi hoćemo li biti sretni na onome, pa čak i na ovome svijetu. Oni koji budu imali više dobrih nego loših djela, ući će u svijet radosti. Oni koji budu imali više loših djela nego dobrih, iskusit će patnju. A šta je sa onima koji budu imali podjednak broj i dobrih i loših djela? Oni će Allahovu, dž.š., odluku čekati na Bedemima (sura el-E'raf).

A sad neka svako od vas zamisli da je na Sudnjem danu. Stvorenja su izvedena na sud. Došlo je vrijeme presuda. Džennetlije odoše u Džennet. Džehenemlije okovane odvode i bacaju u vatru. A ti si na Bedemima. Tvoja dobra i loša djela su jednaka i zato si tu dok Allah ne donese odluku. Stojiš i gledaš stanovnike Dženneta kako uživaju i priželjkuješ da si s njima. A vidiš i stanovnike Vatre, koji su u strašnim mukama. Hrana su im plodovi s drveta zekkum. Strah te obuzima i moliš: ''Gospodaru moj, nemoj me sastaviti s njima!'' Zašto si tu? Šta ti nedostaje? Nedostaje ti samo jedno dobro djelo. I onda se prisjećaš dana kada si prošao pored komšije a nisi mu selam nazvao. Kamo sreće da jesi. Prisjećaš se dana kada si pored muslimana prošao bez osmjeha na licu. Kamo sreće da si se nasmiješio. Taj osmjeh je sadaka. Prisjećaš se dana koji si proveo u besposlici. Kamo sreće da si tada Allaha spominjao. Prisjećaš se kako si ostao bez mnogo dobrih djela. Nije u pitanju samo jedno dobro djelo, nego hiljade dobrih djela, koje si propustio, a da si ih uradio, danas ne bi stajao na Bedemu.

Zato, dragi brate, ne oklijevaj! Nemoj zanemarivati ni jedno dobro djelo. Možda ćeš se upravo zbog njega dugo kajati. Sve što je naizgled sitnica, za budućnost ljudi znači mnogo.

            U toj budućnosti ne bi trebao da vidiš samo sebe, nego treba da misliš i na druge. Odnosno, trebaš se potruditi da učiniš što više dobrih djela kako bi obezbijedio ljepšu budućnost i sebi i drugima. Poslanik, a.s., u hadisu, koji prenosi Selman El-Farisi, poručuje: ''Oni koji puno čine dobra djela na Dunjaluku, bit će dobročinitelji i na Ahiretu, a oni koji su činili loša djela na Dunjaluku bit će u lošem stanju i na Ahiretu.''

            Upitali su Hammada b. Zejda, r.a., jednog od prenosilaca ovog hadisa, da im objasni navedeni hadis, a on im je odgovorio sljedeće: ''Kada nastupi Sudnji dan, Allah, dž.š., će sakupiti one koji su činili dobra djela, pa će ih obilno nagraditi Svojim blagodatima, tako da će im preostati mnogo dobrih djela koja su činili, a nisu im potrebna za ulazak u Džennet. Tada će sresti svoju braću vjernike, koji su na Dunjaluku činili razne grijehe, pa će ih upitati o njihovom stanju, a oni će reći: 'Grijesi su nam uništili dobra djela, pa ne znamo šta će s nama biti.' Tada će im dobročinitelji reći: 'Nas je naš Gospodar obilno nagradio Svojim blagodatima, pa nam je preostalo mnogo dobrih djela koja smo činili. Dođite da vam ih poklonimo!' Dobročinitelji će im to dati i oni će na osnovu toga ući u Džennet.''

            Završit ćemo hadisom u kome se navodi da je Poslanik, a.s., upitao za jednog bolesnog ashaba, a oni su mu rekli da je umro. On ih upita da li je taj ashab nešto rekao prije smrti, a oni mu rekoše da je rekao nešto što njima nije potpuno jasno. Rekao je: ''Kamo sreće da je više puta... Kamo sreće da je bio novi... Kamo sreće da je bila cijela...'' Tada im je Poslanik, a.s., rekao: ''Vaš drug je jednog dana žureći na džumu sreo jednog slijepca, koji nije imao vodiča, pa ga je uzeo za ruku i poveo u džamiju. Kada je osjetio da će umrijeti, vidio je nagradu za to djelo, pa je rekao: ''Kamo sreće da je više puta.'' Jednog hladnog jutra je pošao na sabah i sreo promrzlog čovjeka. Na sebi je imao dva ogrtača, jedan stari i jedan novi, pa je onim starim ogrtačem ogrnuo promrzlog čovjeka. Kada je pred smrt vidio nagradu za to djelo, rekao je: ''Kamo sreće da je bio novi.'' Jednog dana je ušao u kuću i upitao suprugu ima li šta za jelo, a ona mu ponudi jednu lepinu. U tom trenutku jedan gladni čovjek pokuca na vrata i zatraži nešto za jelo, a on mu dade pola lepine. Kada je pred smrt vidio nagradu za to djelo, rekao je: ''Kamo sreće da je bila cijela.''

            Draga braćo! Nemojte zanimarivati nijedno od dobrih djela, i budite od onih koji mnogo čine dobra djela i koji će drugima moći pomoći na Sudnjem danu, a nemojte biti od onih koji bježe od dobrih djela i koji će na Sudnjem danu tražiti i moliti pomoć od drugih. Nikad ne možete biti sigurni hoće li vam tada drugi htjeti pomoći.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da budemo od onih koji puno čine dobra djela, koja će koristiti i nama, a i drugima. Amin!

Jedno dobro.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB