KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

KAMATA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Jedan od najvećih izazova sa kojima se susreću muslimani na Zapadu jeste poslovanje sa kamatom. Iz tog razloga danas želim da se ukratko podsjetimo na stav Islama prema kamati.

Islamska ulema je složna u stavu da je i davanje i uzimanje kamate – strogi haram (zabranjeno) i veliki grijeh. Glavni razlozi zabrane kamate jesu njeno podsticanje na ugnjetavanje ljudi i na sticanje imovine bez rada, protiv čega se Islam odlučno bori.

Sada ću navesti nekoliko argumenata te zabrane.

Prvi argument zabrane uzimanja kamate jesu ajeti u kojima Uzvišeni Allah poručuje: ''O vjernici, ne budite bezdušni zelenaši i Allaha se bojte da biste postigli ono što želite! I čuvajte se Vatre, koja je pripremljena za nevjernike. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, da bi vam milosti bila ukazana.'' (Ali Imran, 130-132.)

Ovim ajetima Uzvišeni Allah zabranjuje uzimanje kamate i prijeti Džehennemom onima koji je uzimaju, te poziva ljude da poštuju propise Islama.

Drugi argument jeste hadis u kome Poslanik, a.s., od 110 velikih grijeha, navodi sedam najvećih, pa kaže: ''Klonite se sedam velikih grijeha (a to su): širk, sihir, bespravno ubijanje, jedenje kamate, uništavanje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja i potvaranje za blud poštenih i čestitih vjernica.''

Ovdje smo vidjeli da i Uzvišeni Allah, a i Poslanik, a.s., zabranjuju jedenje, tj. uzimanje kamate. A koliko je ta zabrana ozbiljna, dovoljno govori činjenica da su Allah, dž.š., i Njegov Poslanik objavili rat onima koji uzimaju kamatu. Uzvišeni u Kur'anu poručuje: ''O vjernici, bojte se Allaha i odustanite od ostatka kamate, ako ste pravi vjernici. A ako to ne učinite, eto vam onda rata od Allaha i Njegovog Poslanika. A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših. Nećete niti nanositi niti trpiti štetu.'' (El-Bekare, 278-279.).

Sada se zapitajmo – ko je od nas spreman ratovati protiv Allaha, dž.š., na Dunjaluku i rizikovati Poslanikov šefa'at na Sudnjem danu?

Oni koji jedu kamatu su jadnici na Dunjaluku, a kako će tek jadno na Sudnjem danu izgledati, najbolje opisuje ajet u kome Uzvišeni poručuje: ''Oni koji jedu kamatu, dići će se kao što se podiže onaj koga je šejtan dodirom izbezumio.'' (El-Bekare, 275.).

Vi koji ste ili uživo ili na internetu gledali istjerivanje džina iz ljudi, sigurno znate o čemu govori navedeni ajet. Vidjeli ste kako džin podiže i izbezumljuje čovjeka.

Sada se pitamo – šta je to što čovjeka tjera da uzima kamatu? To je njegova težnja da uvijek ima više. Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada bi čovjek imao cijelu dolinu blaga, poželio bi da ima još jednu. Čovjekove oči može napuniti samo prašina (tj. smrt).'' Dakle, čovjekova težnja da uvijek ima više je prirodna stvar i u tome, u suštini, nema ništa loše. Međutim, da bi čovjek postigao da ima više, Allah mu je kao sredstvo uvećanja imetka, umjesto kamate dao zekat. O tome je Uzvišeni rekao: ''Novac koji dajete ljudima da biste ga kroz kamatu uvećali, neće biti uvećan kod Allaha. Ali se hoće uvećati onaj novac koji vi, žudeći za Allahom, budete dali kao zekat.'' (Er-Rum, 39.)

Nažalost, veliki broj ljudi vjeruje šejtanu, a ne Allahu, pa tako uzimaju kamatu, a neće da daju zekat. Ono čega ti ljudi nisu svjesni jeste da su, zbog uzimanja kamate, i druga njihova djela izložena opasnosti da ne budu kabul (primljena) kod Dragog Allaha. Za te ljude Abdullah b. Abbas, r.a., kaže da im Allah ne prima ni zekat, ni džihad, ni hadždž, ni održavanje rodbinskih veza. Neka nas Dragi Allah sačuva od takvih muslimana. Amin.

Naravno, da i to bude jasno, zabrana uzimanja kamate se odnosi na čovjekovo korištenje ovog harama za lične potrebe. To znači da on, ako već mora uzeti kamatu, treba je obavezno uzeti i dati je nekom drugom, pri čemu od tog priloga neće dobiti nikakvu nagradu.

S druge strane, i davanje kamate je, također, haram. Poslanik, a.s., je prokleo onoga ko jede kamatu, onoga ko je daje, onoga ko sklapa kamatne ugovore i onoga ko je svjedok na sklapanju kamatnih ugovora.

Ali, islamska ulema u ovom slučaju pravi (samo) jedan izuzetak, a to je kupovina stana na kredit. Naime, fetvom Evropskog vijeća za fetve dozvoljava se muslimanima kupovina stana na kredit, ali pod određenim uslovima, a to su: da žive u nemuslimanskim državama, da se radi o krajnjoj nuždi i da nisu uspjeli da posude potrebnu količinu novca od braće muslimana, te da nisu uspjeli da sa bankom dogovore fiksne rate za otplatu stana.

Braćo moja! Najavljujući predznake Sudnjeg dana Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će ljudi jesti kamatu.'' Ashabi upitaše: ''Zar će svi to raditi?'' Poslanik, a.s., reče: ''Onaj koji je ne bude jeo, bit će zapahnut njenom prašinom.''

Iz ovog hadisa vidimo da proživljavamo još jedan predznak Sudnjeg dana, jer živimo u vremenu kada skoro da nema nijednog čovjeka, a da ne plaća kredit banci ili da ne uzima kamatu na oročena sredstva u banci ili da ne koristi usluge banke, koja posluje sa kamatama.

Braćo draga! Stanje je alarmantno i zato vas pozivam da razmislite o porukama današnje hutbe. Neka svako sagleda svoje stanje i neka se spasi dok još ima vremena.

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas spasi od kamatnih poslovanja i njenih štetnih posljedica. Amin.

Kamata.doc
Microsoft Word Dokument 39.5 KB